మాలిక పత్రిక సెప్టెంబర్ 2018 సంచికకు స్వాగతం

You may also like...

4 Responses

 1. Editor says:

  శ్రీకాంత్ గారు,

  చిరునామా మీకు మెయిల్ చేస్తా..

 2. Editor says:

  ప్రకాష్ గారు

  చిరునామా మీకు మెయిల్ చేసా..

 3. chalapaka prakash says:

  maalika పత్రిక కు సమీక్ష కోసం పుస్తకాలను ఎలా పంపాలి

 4. భీంపల్లి శ్రీకాంత్ says:

  నమస్కారం సార్.మన పత్రిక కు సమీక్ష కోసం పుస్తకాలను ఎలా పంపాలి.@భీంపల్లి శ్రీకాంత్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *