ఇది కథ కాదు

You may also like...

5 Responses

 1. Radhika Gudipati says:

  బావుంది కథ. ఆఖర్లో కొంచెం అర్థం కావడం కష్టమైంది. అభినందనలు.

 2. Veena says:

  ముందుగా… తెలుగు భాషలొ రాసినందుకు జోహారులు
  కధ బాగుంది …
  బాగా నచ్చినది : పాత సినిమా పాత్రలతో పోలిక, సందర్‌బ విశ్లేషణ కళ్ళకు కట్టినట్టుంది.
  మెరుగు పరచ గలది: కధ యొక్క కాల పరణిధి (time period). Facebook లాంటివి వాడినా పాత కాలమే ఊహించుకునేలాగ అనిపించింది.

 3. varPrasad.k says:

  బావుంది, అయితే ప్రారంభంలో కాకినాడ నుండి విజయవాడ శేషాద్రి లో ప్రయాణం అని రాశారు జెనరల్ హా విజయవాడ పోయే వారు శేషాద్రికి వెళ్ళరు, కారణం మైన్ లైన్లో పోదు, వయా భీమవరం, గుడివాడ మీదుగా చుట్టూ తిరిగి వెళుతుంది.

 4. maithreyi srikanth says:

  Entha kalamaindo intha manchi telugu chadivi. Super

 1. December 4, 2019

  […] వైభోగమే” 4.నాకూ!! కూతురుంది…. 5. కొలీగ్ 6. ఇది కథ కాదు 7.తల్లి మనసు 8. అమ్మ మనసు 9.  ప్రపోజ్… 10. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *