“స్వచ్ఛ” తరం

You may also like...

6 Responses

  1. K. Kalyan Krishna Kumar says:

    ఆశల రెక్కలు కట్టుకుని ఎంత దూరం వెళ్ళినా.. మూలాలను మరచిపోకూడదన్న సంకేతం చాలా చక్కగా కథలో వ్యక్తీకరించారు జ్యోతి గారూ.! Good one.

  2. కర్తవ్యాన్ని గుర్తుచేసారు మళ్ళి ఒకసారి ..విద్య మీద పిల్లల పౌష్టికాహారం మీద వున్న మా ఫోకస్ వైద్యం వైపుకి కూడా మరలుస్తాము త్వర లో

  3. శారదా ప్రసాద్ says:

    చాలా బాగుందండి!

  1. August 7, 2019

    […] స్వచ్ఛ తరం 2. గిలకమ్మ కతలు – బాతుగుడ్డెక్కిన […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *