ఉగాది కథలపోటి 2021

ఒకసారి చెప్తే అర్ధం కాదా!

రచన- మణికుమారి గోవిందరాజుల “ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం కాదా? నేను ఒక్కసారి చెప్పానంటే ఇక అంతే! సంతకాలు పెట్టెయ్యి” కోపంగా అరిచి బైటికి వెళ్ళిపోయాడు అక్షయ్. “ఒక్కసారి…

“ఇంటర్నేషనల్ కల”

రచన: కవిత బేతి “అమ్మూ! పడుకుందాం రా” భోజనం టేబుల్ మీద పెట్టేసి, హాల్లో ఆడుకుంటున్న కూతురిని బెడ్రూములోకి లాక్కెళ్ళింది శివాని. అక్కడే కూర్చొని లాప్టాపులో చేస్తున్న…

చంద్రహారం.

రచన- కిరణ్మయి గోళ్లమూడి. “ఈ ఏడాది ఇల్లు సంగతి చూడు సూర్యం! గోడలు పెచ్చులూడిపోతున్నాయి! కాంపౌండ్ గోడ విరిగిపోయింది. నీకు చాలా ఖర్చు ఉంది!” అంది కౌసల్య…