మాలిక పత్రిక జూన్ 2017 సంచికకు స్వాగతం

Jyothivalaboju

Chief Editor and Content Head

ఎప్పటిలాగే మీకు నచ్చే, మీరు మెచ్చే కథలు, కవితలు, సీరియళ్లు, ఆధ్యాత్మిక, సరదా రచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మాలిక పత్రిక జూన్ 2017 సంచిక.

మాలిక పత్రికలో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులతో పాటు కొత్త ఆలోచనలకు నాంది  పలకడం జరిగింది. అందులో మొదటిది ఒక వీడియో టపా. ఇలాటివి మరికొన్ని రాబోయే సంచికలలో మీకోసం

మీ రచనలు పంపవలసిన చిరునామా: jyothivalaboju@gmail.com

ఈ మాసపు అంశాలను పరికిద్దామా మరి..

01. గడసరి అత్త – సొగసరి కోడలు
02. రంగుల  “భ్రమ”రం
03. దుఃఖ విముక్తి
04. మాయానగరం 36
05. బ్రహ్మలిఖితం 7
06. జీవితం ఇలా కూడా ఉంటుందా? 10
07. Gausips. ఎగిసే కెరటాలు – 12
08. శుభోదయం
09. భూరితాత
10. బహుజన సమీకరణకు ‘సమూహం’
11. వేయిపడగలు  అక్షరయాత్రకు దారి
12.  ఫీల్ గుడ్ మీడియా
13. అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మికానందలహరి 16
14. నీటిని పొదుపుగా వాడుకుందాం
15. దీపం

Leave a Comment