ముఖపుస్తక పరిచయం

You may also like...

3 Responses

 1. వసంత శ్రీ says:

  హహ..
  ,బాగుందండి .
  వైరి,మైత్రిగా మారిన వైనం.
  కధ,కధనం చాలా బాగున్నాయి.

 2. సాయి శేఖర says:

  ఎవరెవరో ఒకరికొకరు తెలిశాక వారి మధ్య వైరాన్ని మరచి పోవడం ఆ పాత్రల పరిణతి కి నిదర్శనం మాత్రమే కాదు రచయిత్రి అభిలాష, వ్యక్తిత్వం కూడా కారణమే. యథో మనః తథో బుధ్ధి , యథో బుధ్ధి తథో కలం..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *