ఒద్దిరాజు అపూర్వ సోదరులు

You may also like...

13 Responses

 1. VSKHBABURAO says:

  ఒద్దిరాజుసీతారామచంద్రరావుగారి మనుమడు శ్రీ దయాకరరావుగారు నాకు అనుంగుమిత్రులు. వారు మంచిసాహితీప్రియులు.వ్యవసాయమువారికి ప్రీతిపాత్రమైన విషయము. గొప్ప భూస్వాములు వారు. దయార్ద్రహ్రుదయులు వారికోడలు నావిద్యార్ధిని. నామిత్రుడుశారదాప్రసాద్ వ్రాశిన ఒద్దిరాజుసోదరుల పరిచయవ్యాసము చాలా బాగుంది. మంచి సేకరణ . ఈతరం వారికి ఒద్దిరాజుసోదరులగురించి తెలియదు .వారి గ్రంధాలు లభ్యమగుటలేదు. ఎవరివద్దనైనా ఉంటే తెలుపగలరు. పరిశొధనకు ఉపకరిస్తాయి.మామిత్రుడు శారదాప్రసాద్ కు ధన్యవాదములు..
  ….వి.యస్.కె.హెచ్.బాబురావు.

 2. Nagaiah says:

  ‘ఒద్దిరాజు అపూర్వ సోదరులు’ గా ప్రసిద్ధులైన సీతారామచంద్రరావు, రాఘవరంగారావు గార్ల గురించి చాలా విషయాలు తెలియ చేసినందులకు ధన్యవాదాలు శారదా ప్రసాద్ గారు.
  నాగయ్య

 3. Lolla Viswa Mohana Rao says:

  చక్కని విషయములు తెలియ చేయు చున్నారు.

 4. Lolla Viswa Mohana Rao says:

  ఒద్దిరాజు సోదరులు గురించి చక్కగా వివరించారు.అభినందనలు.

 5. Lolla Viswa Mohana Rao says:

  ఒద్దిరాజు సోదరులు గురించి చక్కగా వివరించారు.అభినందనలు.

 6. P.Lakshmi Narayana says:

  Oddiraju…a vivid biography.. interesting information .
  Thank you very much for it

 7. KANTARAO ML says:

  ఒద్దిరాజు సోదరుల పేరు వినడమే గాని, విపులంగా ఇప్పుడే తెలిసింది. మంచి వ్యాసాన్ని అందించిన మీకు అభినందనలు.

 8. Sashank says:

  Excellent Narration,Excellent subject!

 9. భాస్కరం says:

  చక్కని రచన

 10. వ్యాసమూర్తి says:

  నేటి యువతరానికి తెలియని ఈ అపూర్వ సోదరులను పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు!

 11. వ్యాసమూర్తి says:

  ఇటువంటి రచనలు మరెన్నో మీనుండి రావాలని ఆశిస్తున్నాను!

 12. Dhana Lakshmi says:

  ఒద్దిరాజు సోదరులను గురించి వివరంగా తెలియచేసినందుకు అభినందనలు!

 13. విజయలక్ష్మి ప్రసాద్ says:

  చరిత్రలో మరుగున పడిన విశిష్ట వ్యక్తులను పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *