కార్టూన్స్ . జె.నరసింహమూర్తి

You may also like...

1 Response

  1. October 6, 2018

    […] 1.గిలకమ్మ కథలు – పెత్తాట్టెంక, సింతాట్టెంక 2.  బ్రహ్మలిఖితం 21 3. రెండో జీవితం 10 4. విశ్వపుత్రిక వీక్షణం – “రహస్య స్నేహితులు” 5.చేసిన పుణ్యం 6.కౌండిన్య హాస్యకథలు – చెరగని మచ్చ 7.కలం స్నేహం. 8.గతం గతః 9. తొలివలపు 10.నూటికొక్కరు 11.శ్రమజీవన సౌందర్యం 12.తేనెలొలుకు తెలుగు – 5 13. అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మికానందలహరి – 30 14.ఐఐటి(లెక్కల) రామయ్యగారు 15.తపస్సు – మొదటి సమిధ 16. అంతర్యుద్ధం 17. ఎల్. జి. బి. టి. 18. కార్టూన్స్ .. టి.ఆర్.బాబు 19. కార్టూన్స్ . జె.నరసింహమూర్తి […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *