చీకటి మూసిన ఏకాంతం – 1

You may also like...

6 Responses

 1. YASODA says:

  ప్రారంభమే ఆసక్తి కరంగా ఉంది మీ సీరియల్. చక్కని సబజెక్ట్… వైవిద్యభరితంగా ఆకట్టుకుంది మీ కధ. నిశాంత ఒక విశిష్టకరమైన వ్యక్తి గా తోస్తోంది. ప్రస్తుత డాక్టర్లకు ఒక inspiration నిశాంత ! తరువాత భాగాలకోసం ఎదురుచూస్తున్నా ! మీ సీరియల్స్ అంటే నాకు విపరీతమైన క్రేజ్ శారదాజీ ! ఆల్ ది బెస్ట్ !

 2. Girija peesapati says:

  ప్రారంభమే చాలా ఆకట్టుకుంది అమ్మా. నిశాంత జీవితం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఎక్కువగా ఉంది. హితేంద్ర పేరు చాలా బాగుంది కానీ వివేకం లేని మనిషి. వచ్చే నెల రాబోయే తరువాయి భాగం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను.

 3. రత్నాకర్ says:

  బాగుంది….

 4. Mohannaidu says:

  నిశాంతలో మీరే కనిపించారు.

 5. శారద says:

  చక్కగా ప్రారంభించారు .చాలా బాగుంది శారద గారూ

 1. May 2, 2019

  […] ఇండియా ట్రిప్ 2. చీకటి మూసిన ఏకాంతం 1 3. గిలకమ్మ కతలు 11 4.  కంభంపాటి కథలు – పని […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *