Gausips:- ||ప్రేమికుల రోజు||

రచన: శ్రీసత్యగౌతమి


నా తలపుల్లో నీ పిలుపులు
గడియారపు ముల్లుల్లా
నిరంతరం వినిపిస్తున్నాయి…

ఆ పిలుపుల్లో నీ జ్ఞాపకాలు
చంద్రగమనాన్ని ఆపి చల్లని
వెన్నెలని కురిపిస్తున్నాయి…

ఆ వెన్నెల వెల్లువలో నీ ఆశలు
నా హృదిన నిండి వీచే గాలుల బారిన పడి
కొట్టుకుంటున్న కిటికీ రెక్కల్లా
నా కుదురుని నాకు దూరం చేస్తున్నాయి…

నీ వీచేగాలుల తాకిడి
తీరాన్ని బలంగా తాకిన కెరటంలా
నన్ను తడిపేస్తే ముద్దయి
రూపాన్ని కోల్పోయి తరంగమై నీ వాయులీనమైపోయాను….

నీ అనుబంధ బంధనంలో
ఇన్ని స్పందనల ఆనేదన దాగుందని
తెలుస్తున్నా, బాగుందని నీ ప్రేమ సుడిగుండంలో
జారిపోతున్నానీ రోజు…
.
నాకర్ధమయ్యింది ఒకటే మరి..
నువ్వు కానరాకపోయినా నాలో
నీ స్పందనలాగిన నాడిక
నా హృదయవీణ పలుకదిక ఏరోజూ!

Gausips – ఎగిసే కెరటాలు-15_ఆఖరిభాగం.

రచన: శ్రీ సత్యగౌతమి

సింథియాను రిమాండులోకి తీసుకున్నాక, బెయిల్ మీద విడిపించడానికి ఎవరిని సహాయం అడగాలో అర్ధం కాలేదు సింథియాకి. చటర్జీ తో మాట్లాడింది ఫోన్లో పోలీసుల అంగీకారంతో. చటర్జీకి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అంతా చెప్పింది, కాపాడమని ఏడ్చింది. కానీ తానున్నది ఇండియాలో, ఇదంతా జరుగుతున్నది అమెరికాలో. ఇండియానుండి తానెటువంటి మద్ధతు ఇవ్వలేననీ, కౌశిక్ తో మాట్లాడమని చెప్పాడు.

“నేను కౌశిక్ కు ఫోన్ చేశాను. ఏవిటో కాల్ వెళ్ళటం లేదు. తను నాకు దొరకలేదు” అని అన్నది ఏడుస్తూ.

“ఎంత తెలివితక్కువ పన్లు చేసావు సింథియా? నువ్వు కావాలనుకున్నవన్నీ నీకు సమకూర్చాను, పెళ్ళి కూడా చేశాను. నీ కుటుంబం కూడా నీ బాద్యతలు స్వీకరించలేదు… హు.. అయినా నువ్వు వాళ్ళనేనాడు గౌరవించావు గనుక? కనీసం ఇంత చేసిన నా మాటయినా నిలబెడతావనుకున్నాను. చేతులారా పెళ్ళిని పెటాకులు చేసుకున్నావు? ఇంకా ఏమిటి కావాలనుకున్నావు?” అడిగాడు చటర్జీ.

ఏడుపే సమాధానమయ్యింది సింథియాకు. నోరు తెరిచి ఏదో చెప్పబోతోంది చటర్జీ కి … ఇంతలో టైం అయిపోయినదని పోలీసులు ఫోన్ కాల్ ను వారించారు.

ఆ తర్వాత పోలీస్ అడిగాడు … డిడ్ యు గెట్ సంవన్ ఫర్ యువర్ బెయిల్?

యస్… ఐ గాట్ యాన్ ఇన్ ఫర్మేషన్. కుడ్ యు ప్లీజ్ మేక్ అ కాల్ టు థట్ పర్సన్ అండ్ అర్రేంజ్ బెయిల్ ఫర్ మి? … అడిగింది సింథియా .

“ష్యూర్” అని నెంబర్ తీసుకున్నాడు ఆమె నుండి. అది కౌశిక్ నెంబరే. ఆ పోలీస్ ఆ నెంబర్ తీసుకొని అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు.

ఒక ఇరవై నిముషాల తర్వాత ఇద్దరు పోలీసు కలిసి వచ్చారు. “డు యు హ్యావ్ ఎనీవన్ ఎల్సెస్ నెంబర్ ఇన్ కేస్ థ వన్ యు గేవ్ డస్ నాట్ వర్క్?”

తన భర్త రాకేష్ నెంబర్ ఇద్ధామా వద్ధా ఇద్దామా వద్దా అని ఆలోచించి ఆలోచించి ఇచ్చింది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.

చాలా బాధ పడింది మొదటిసారిగా రాకేష్ గురించి. తను ఎన్ని కలలు కని ఉంటాడు? అతని కలన్నిటినీ ధ్వంసం చేసేసాను. అమెరికా బయలుదేరేటప్పుడు నాన్న చెప్పాడు … భర్తా, పిల్లలు, సంసారం అన్ని చక్కగా సమకూర్చుకొని జీవితం లో సెటిల్ అవ్వమని. వినలేదు…వినలేదు, ఎందుకిలా చేశాను? ఇలా జైలు పాలయ్యాను…. అని మొదటిసారి తండ్రి చెప్పిన మాటను గుర్తు చేసుకొని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది.

తర్వాత ఆమె స్నేహితురాళ్ళు తాను అమెరికాకు బయలుదేరడానికి ముందు … చెప్పిన మాటలను కూడా గుర్తు చేసుకొన్నది…”సింథీ…ఈ పెళ్ళి, గిళ్ళి అనేది ఒక ఉచ్చు. మనలాంటి స్వతంత్ర్య భావాలున్నవాళ్ళము సెట్ కాలేము, ఇవన్నీ కూపస్థమండూకాలకే పరిమితం. సరే అమెరికా వెళ్ళాలంటే అక్కడివాడిని పెళ్ళిచేసుకోవడం ఉత్తమం. దానికి నువ్వు తీసుకున్న స్టెప్ మాత్రం అద్భుతం. ఒకసారి ఉద్యోగం, ఇల్లు సంపాదించేసాక, ఒక పిల్ల పీచో కనేసెయ్ ఇహ రాకేష్ ఎక్కడికీపోడు. తర్వాత ఆ ఉచ్చులోంచి బయటపడిపో, నీ సెటిల్మెంట్స్, నీ మనీ ఎర్నింగ్ గురించే ఆలోచించు. హాయిగా ఉండు, మాతో కంటాక్ట్స్ లో ఉండు, మమ్మల్ని మర్చిపోకు”.

ఆ మాటలు గుర్తొచ్చినవెంటనే తన స్నేహితురాళ్ళకు ఇంటనేషనల్ కాల్ చెయ్యాలని నిర్ణ యించుకున్నది, వాళ్ళు ఏదయినా ఉపాయం చెబుతారేమో అని. పోలీస్ కనబడితే సహాయమడుగుదామనుకున్నది.

తన స్నేహితురాళ్ళు చెప్పిన మాటలనే పదే పదే గుర్తుచేసుకున్నది, కనీసం వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా కూడా తాను చెయ్యలేదని చాలా గింజుకుంటున్నది అంతేగాని తాను జైలు కెందుకొచ్చిందనే ప్రశ్నను మాత్రం వేసుకోవడంలేదు. కౌశిక్ ఎందుకు కాంటాక్ట్ లోకి రావడం లేదో ప్రశ్నించుకోవడంలేదు. తాను అరెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ లహరి ఎందుకున్నదో ప్రశ్నించుకోవడం లేదు. ఎంతసేపూ తాను ముందు చెయ్యాల్సిన పనులు తన తండ్రి చెప్పినా, స్నేహితురాళ్ళు చెప్పినా, చటర్జీ ఆశించినా తాను పెడ చెవిన పెట్టిందనే పశ్చత్తాపం తోనే మనసునిండా కుమిలిపోతోంది.

ఈలోపు పోలీసులు కనిపిస్తే వాళ్ళకి స్నేహితురాళ్ళ నెంబర్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఫొన్ లో కలపమన్నది. వాళ్ళు అన్నీ చెప్పినట్లే చేస్తూ, అలా ఆమెకున్న కాంటాక్ట్స్ అన్నిటినీ సేకరించారు. ఒకసారి స్నేహితురాళ్ళందరితో మాట్లాడింది, ఏడ్చింది …

అలా రోజులు గడిచాయి. బెయిల్ అయితే రాలేదు. కౌశిక్ కనబడలేదు, రాకేష్ కూడా కనబడలేదు సింథియాకు. యూనివర్సిటీ ఒక లాయర్ ను ఏర్పాటు చేసింది సింథియాకు. లహరి తరుపున కూడా ఒక లాయర్, పోలీస్ అంతా మందీమార్బలం ఉన్నారు.కేస్ ఫస్ట్ హియరింగ్ కొచ్చింది.

లహరి తరుపు మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఆమె పై విష ప్రయోగం (న్యూరోటాక్సిక్) జరిగినట్లుగా తేలింది. దానికి సంజాయిషీ అడిగారు సింథియాను.

దానికీ, తనకు సంబంధం ఏమిటని … తనను అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారని అడిగింది సింథియా.

అప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఎవిడెన్సులను లహరి లాయరు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేశాడు. లహరి ఆసుపత్రిపాలయ్యాక ఆమె కు జరిగిన టెస్టులు, వాటి రిజల్ట్సు, ఆపై చేసిన డయాగ్నసిస్సులు, ట్రీట్మెంట్స్ మొత్తం వివరాలున్నాయి. వాటిని మరింత సునిశితంగా ఎక్స్ ప్లెయిన్ చెయ్యడానికి డాక్టర్స్ మరియు తదితర సిబ్బందిని ప్రవేశపెట్టారు. అలా వాటిమీదే ఆ రోజుకి సరిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ హియరింగ్ తేదీ అనౌన్స్ చేసి జడ్జిగారు వెళ్ళిపోయారు.

ఇలా వాయిదాలమీద వాయిదాలు జరుగుతూనే ఉంది. ఇరువైపుల అంటే సింథియా లాయరు, లహరీ లాయర్ మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాక … ఆఖరి సాక్షిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అది ఆ ల్యాబ్ కు చెత్త ఖాళీచెయ్యడానికి వచ్చే మనిషి. అతన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది సింథియా “ఇతనేంటి? ఇక్కడకెందుకొచ్చాడని?”

అతడొక నల్ల జాతీయుడు, తాను చూసినది మొత్తం చెప్పాడు. లహరి ఆరోజు కాఫీ త్రాగుతూ తన ఆఫీస్ రూం లొ ఆ కప్ వదిలి, బయటికొచ్చి ఫోన్ మాట్లాడుతుండగా … ఈ సింథియా లహరి రూం లోకి వెళ్ళి ఆమె కాఫీలో ఏదో కలుపుతుండడం చూసానని సాక్ష్యం చెప్పాడు.

లహరి మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం వాళ్ళు టెస్ట్స్ కు అందని పదార్దమేదో ఆమె శరీరంలో ప్ర్రవేశించిందని తేలింది. ఎందుకంటేవాళ్ళు వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన వాటికి ఆమెలో రియాక్షన్స్ జరుగలేదు. కానీ ఏదో ఆమె బ్రెయిన్ నరాలపై పనిచేసినది, అది రియాక్షన్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఆమె నరాల కో-ఆర్డినేషన్ ను కూడా తప్పించాయని అర్ధం చేసుకొని అదే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, కోర్టులో డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు. దానికి కౌంటర్ గా డాక్టర్స్ కు కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలు సింథియా తరుపు లాయర్, కోర్టు కూడా అడిగింది. ఎందుకంటే అన్యాయంగా ఏ ఒక్కరినీ శిక్షించకూడదనేదే కోర్టు సిద్ధాంతం.

అయితే ఇప్పటివరకూ … లహరి మెడికల్ రిపోర్ట్లకు, ఆ నల్ల జాతీయుడు చెప్పిన సాక్ష్యము తోడయ్యింది. ఇదంతా కోర్టుకు రావడానికి ముందుగానే పోలీసు ఆధ్వర్యం లో జరిపించారు లహరి కుటుంబ సభ్యులు. ఇదంతా సింథియాకు గానీ, కౌశిక్ కు గాని తెలియదు.కానీ యూనివర్సిటీకి తెలుసు, ఈ విషయాలను గోప్యంగా ఉంచి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఇదంతా నడిపించారు.

అయినా సింథియా ఈ విషయాన్ని ఖండించింది. తనకెటువంటి సంబంధం లేదన్నది, తానాపని చెయ్యలేదని ఖరాఖండి గా తెలియపరిచింది. దీనితో మరికొన్ని సాక్ష్యాలను కోర్టుకు సబ్మిట్ చెయ్యాల్సిందేగా….

మళ్ళీ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. ప్రతి వాయిదాలో ఒక క్రొత్త విషయం బయట పడుతూనే ఉంది.

లహరి తరుపున సోఫియా, శామ్యూల్, భర్కా తదితరులను లహరి వైపు ఉన్న సపోర్టింగ్ సిస్టం సింథియాకు మరో రూపంలో ప్రవేశపెట్టింది. ఆమెను నమ్మించడానికి … మొదటిసారి సింథియాను కలిసి వెళ్ళిపోయినతర్వాత అందరూ ఒక హోటల్ లో కూర్చొని … సింథియాకు ఫోన్ చేసి, దాన్ని ఆన్ లోనే ఉంచేసి … వారిలో వారు సంభాషణ జరిపారు. తామందరూ ఒక ఫ్రాడ్ గ్యాంగ్ అని సింథియాను నమ్మించారు. ఆ విషయాన్ని బయటపెడుతూ … తాము రికార్డ్ చేసిన సింథియా మాటలను కోర్టుకు సాక్ష్యాలు గా సబ్మిట్ చేశారు సోఫియా, శామ్యూల్ .

కౌశిక్ ని కూడా ప్రవేశింపజేశారు. కాని అతడు సింథియా … లహరి మీద ఇచ్చిన కంప్లెయింట్స్ పై తానెటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదనీ, లహరి యొక్క వర్క్ లో ఎట్టి లోపాలు లేవనీ…అందుచేత సింథియా ఇచ్చిన కంప్లైయింట్స్ ని తాను ఇగ్నోర్ చేశానని చెప్పాడు.

సింథియా … ఆ మాటలకు షాక్ తిన్నది. తనకు లహరిపై ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదనీ, ఇదంతా కౌశిక్ ఆడించిన నాటకమని, అతడే నా చేత ఆ కంప్లెయింట్స్ వ్రాయించాడని చెప్పింది. అవే మాటలు సోఫియా, శామ్యూల్ లు కూడా రికార్డ్ చేశారు సింథియా వాళ్ళకు చెబుతుండగా. ఆ రెండూ మ్యాచ్ అయినవి కాబట్టి … కౌశిక్ ఒక నిందితుడే, కాని కౌశికే సింథియా చేత వ్రాయించాడనడానికి సాక్ష్యం లేదు కాబట్టీ కౌశిక్ కేసులోంచి బయటపడ్డాడు. కానీ అతని యొక్క అజాగ్రత్త వల్ల అతనితో కలిసి పనిచేసే సిబ్బందికీ, పరిశోధనలకు రక్షణ లేకపోవడానికి నిమిత్తం యూనివర్సిటీ కౌశిక్ పై తగు యాక్షన్, సిబ్బందిని కాపాడడానికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోర్టు యూనివర్సిటీ ని ఆదేశించింది.

కానీ …సింథియాను వదల్లేదు. పాస్ పోర్ట్స్ ని కూడా తీసేసుకున్నారు. ఈ కేస్ అంతా నడుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి … తాను అదే మాట మీద ఉంటే … కోర్టు వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేస్తూ ఉంటుంది సాక్ష్యాలకోసం ఎలాగూ… సాక్ష్యాలు దొరక్కపోతే … కేసుని కొట్టేస్తారు అని మాత్రం తన క్రిమినల్ బ్రెయిన్ తో ఆలోచించి అదే పని చేస్తూ కూర్చున్నది.

ఇహ ఆఖరి వాయిదాల్లో సింథియా యొక్క భర్త రాకేష్ ను ప్రవేశ పెట్టి ఎన్నో చిత్రమైన ప్రశ్నలు వేశారు. నిజానికి రాకేష్ లో గొప్ప జాలి ఉంది సింథియా మీద కానీ ఆ జాలి ఈ సమయం లో పనికి రాలేదు. రాకేష్ ని పిలిపించడానికి కారణమేమిటంటే … సింథియా యొక్క క్యారెక్టర్, అలాగే కౌశిక్ తో ఆమెకున్న సత్సంబంధాల గురించి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి పిలిపించారు.

కేసుని తీర్మానించడానికి ముందు సరిపోయినంత సాక్ష్యాలు ఉన్నా, లేకున్నా నిందితులయొక్క పూర్వాపరాలను, ప్రవృత్తిని తప్పకుండా పరిగణన లోకి తీసుకుంటారు, అది ఆ సదరు నిందితులు ఆ తప్పు చేశారు, లేదా చెయ్యగలరనే దాన్ని తప్పకుండా నిర్ణయిస్తుంది. నిందితుల స్వభావమే పెద్ద ఎవిడెన్స్. ఇవన్నీ కూడా సింథియా కు వ్యతిరేకంగానే పనిచేశాయి. రాకేష్ కూడా రక్షించలేకపోయాడు.

ఆఖరికి కోర్టు సింథియా, లహరిపై హత్యాప్రయత్నం చేసుంటదనే నమ్మింది. ఆఖరి తీర్పు తదుపరి వాయిదాలో చెప్పబడుతుందని చెప్పేసింది.

ఎప్పుడూ జీవితం ఎంతో తేలికగా అనిపించేది సింథియాకు. ఒక ఎగిసే కెరటంలానే తాను ఎగిసి ఆకాశాన్నందుకోవాలనుకుందే తప్పా … ఆ ఎగిసేకెరటంకూడా తప్పకుండా క్రిందపడుతుందనే సత్యాన్ని విస్మరించింది. ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకున్న సింథియా మొట్టమొదటిసారిగా చాలా భారంగా తిరిగి బోను దిగి పోలీసుల వెంట లోపలికి నడిచింది. చటర్జీ గుర్తొచ్చాడు, భిశ్వా గుర్తొచ్చాడు. ఈసారి మాత్రం … భిశ్వా ఏడుపు తగలడం వల్లే తనకిలా జరిగిందని మాత్రం అనుకోలేదు. తాను ఆనాడు ఆలోచించినది గుర్తు తెచ్చుకొని చిన్నగా విరక్తిగా నవ్వుకున్నది.బాధపడింది. తండ్రి గుర్తొచ్చాడు, తన గత జీవితాన్నంతా గుర్తుకు తెచ్చుకున్నది. అఖరుసారిగా రాకేష్ తో మాట్లాడాలనుకున్నది … మళ్ళీ వద్దనుకున్నది.

(సమాప్తం)

Gausips – ఎగిసే కెరటాలు-14

రచన: -శ్రీసత్య గౌతమి

కానీ పాపం సింథియాకు తెలియలేదు, ఆమె మాట్లాడే ప్రతి మాట సోఫియా, శామ్యూల్ లు రికార్డ్ చేస్తున్నారని.
సోఫియా అడిగింది “మరి అంతా అఫీషియల్ గానే జరుగుతున్నది కదా. లహరి ని ఆ డిఫెన్స్ ప్రోజెక్ట్స్ నుండి తొలగించవచ్చుగా? అనధికారికంగా నిన్ను అప్పాయింట్ చేసి ఆమె మీద, ఆమె వర్క్ మీద నీ నిఘా ఎందుకు?”
దానికి ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు సింథియా కు. వెంటనే …
“ఏమో … నా ఉద్యోగం నేను చేస్తున్నా”.
“అంటే … నీకొక ఉద్యోగం క్రియేట్ చేసి జీతమివ్వడానికన్న మాటే కదా?”
“వెల్ … బాస్ ఈజ్ బాస్. బాస్ చెబితే వినాలి. లహరి చెప్పినది వినలేదేమో … నేను బాస్ చెబితే వింటున్నాను”.
“ఏ మాట?”
“నాకు తెలియదు. ఇంతకు మునుపు ఆ ల్యాబ్ లో నేను పనిచెయ్యలేదు. నాకు విషయాలేమీ తెలియలేదు”
“ఓహో. పోనీ ఇప్పుడయినా నువ్వెప్పుడూ అడగలేదా కౌశిక్ ని?”
“లేదు”
“మరి వారిద్దరి మధ్య ఏమయ్యుంటుందని నువ్వు ఊహిస్తున్నావు?”
“అయినా అవన్నీ మీకెందుకు? మీక్కావలసినది రిపోర్ట్సే గా? ఇచ్చేస్తాను. తీసుకో” అంటూ ఫైల్స్ ముందుకు తోసింది సింథియా.
“మాకొద్ధు” అని ఏక కంఠంతో ఇద్దరూ చెప్పారు.
షాక్ తిన్నది సింథియా. “అదేంటి ఇప్పుడు ఈ మాట మారుస్తున్నారు?” అని సింథియా అడిగింది.
“అవును. ఈ డీల్ ఓ కే. కాదు మాకు. నీకు నువ్వే చెప్పావ్, లహరి రిజల్ట్స్ ని, రిపోర్ట్స్ ని మార్చేస్తున్నది అని. మరి ఇవి నిజమైన రిపోర్ట్సే అని మాకు గ్యారంటీ ఏమిటి?”
మళ్ళీ షాక్ తిన్నది సింథియా. “హన్నా… వీళ్ళకెందుకు ఇవన్నీ చెప్పానో అనవసరం గా. ఏదో తన చేత కౌశికి లహరి మీద వ్రాయించిన అబద్దపు కంప్లైంట్లకు ఒక ప్లాట్ ఫాం కల్పిద్దామని చెప్పాను గానీ, ఇలా జరుగుతుందనకోలేదు. అయినా వీళ్ళూ దొంగలే గా! దొంగలకు కూడా నిజాయితీ కావాలా?”….అంటూ ఆలోచనలో పడింది.
“సోఫియా చాలా వేగం గా ఆమె మనోభావాలను చదివి “వీళ్ళకు కూడా ఎంత తెలివా? వీళ్ళకీ నిజాయితీ అవసరమా?” అని ఆలోచిస్తున్నావు కదూ…..అని అన్నది.
అంతే … ఆ మాటకు త్రుళ్ళి పడింది సింథియా.
“అలా అని కాదు గానీ, ఒక రకంగా అలాంటిదే … ఎందుకు నన్ను నమ్మటం లేదు మీరు?”
“ఓ ..నీకలాగ అర్ధమయ్యిందా? మాకు కావలసినది నిజమయిన రిపోర్ట్స్ అంతే. నీ గురుంచి ఆలోచించాలని మేము నిర్ణయించుకోలేదు”
“ఇవి నిజమయినవే. నన్ను నమ్మండి. నిజానికి కౌశిక్ ఆడిన నాటకంలో నేనొక పావునయిపోయాను. అందునుండి తప్పుకోవడానికి అలా చెప్పాను అంతే” అన్నది సింథియా.
“ఓకే. అయినా మా అనుమానాలు మాకున్నాయి, ఈ రిపోర్ట్స్ ను లహరి చేత కన్ ఫర్మ్ చేయించు. అప్పుడు తీసుకుంటాము”
“అదెలా సాధ్యం? ఆమె హాస్పిటల్ లో ఉంది కదా?”
“అక్కడికి వెళ్ళు”
“నో వే. నేను వెళ్ళను”
“అయితే మాకొద్దు”.
“నేను వెళ్ళి, ఏమని ఆమెకు అడగను?”
“తానెలాగూ … ప్రెజెంట్ చెయ్యడానికి వెళ్ళాలిగా”
“అవును. కౌశిక్ వెళ్ళి చేస్తాడేమో?”
“ఎందుకు? ఆమె చేసినవి అన్నీ తప్పుకదా… అదే కదా నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసినది?”
“ఆ ..హ. హా.. అవును కానీ కౌశిక్ ఆమె మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు కదా?”
“ఏం, ఎందుకని?”
“తెలియదు”
“వెళ్ళి లహరికివ్వు. ఆమె అవన్నీ ఓకే అన్నాక మళ్ళీ మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చెయ్యు”
“కానీ … లహరి కి ఆరోగ్యం బాగోలేదు కదా? తన బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఉండి ఉండదు … ఎలా చదువగలదో ఏమో?”
“ఆమె బ్రెయిన్ సంగతి నీకెలా తెలుసు?”
“హా..హ… ల్యాబ్ లో ఎవరో మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను. అయినా ఏమోలే నేను ఆమెను చూడడానికి వెళ్ళలేదు”
“ఏం ఎందుకు వెళ్ళలేదు, అందరూ చూసొచ్చినప్పుడు?”
“ఆ… అంటే … నాకు హాస్పిటల్స్ అంటే భయం. వెళ్ళను సాధారణం గా. కానీ అందరినుండీ ఆమె కుశలత తెలుసుకుంటున్నాను”
“అయితే ఇప్పుడు తను ఎక్కడుంది?”
“ఇంకా హాస్పిటల్ లోనే అట. కౌశిక్ చెప్పాడు”
“ఓకే. అక్కడికే వెళ్ళి రిపోర్ట్స్ ని కన్ ఫర్మ్ చేసుకొని రా” అని చెప్పి లేచి వెళ్ళిపోయారు సోఫియా, శామ్యూల్.
సింథియా కు అస్సలు అర్ధం కాలేదు. అర్రె… ఏంటి ఇలా జరిగింది? కౌశిక్ ను నా గ్రిప్ లోకి తీసుకుందామంటే వీళ్ళను వాడుకొని? నా ఐడియా ఏంటిలా వక్రించింది?”
********************************************
లహరి ఎక్కడుందో తెలియదు, ల్యాబ్ లో ఎవరినైనా అడిగినా అనుమానిస్తారు, నేనెందుకు అడుగుతున్నానా అని, కౌశిక్ ని అడిగితే ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తాడు? నేనేనాడూ లహరి ని అసలు మనిషిగానే లెక్కెయ్యలేదు, కేవలం ప్రత్యర్ధిగా తప్పా … ఎలా ఆవిడ వివరాలు నా దగ్గిరకొస్తాయి? సరే … సోఫియాకే లహరి వివరాలు కనుక్కొని చెప్పమందాం” అని అనుకుంటూ ఫోన్ చేసింది. మళ్ళీ రెస్టారెంట్ లో కలవమంది. అలాగే కలిశారిద్దరు.

సోఫియా “యెస్ .. సింథియా. రిపోర్టులు కరెక్టేనా? లహరితో మాట్లాడావా?
“వెల్ … నేను వెళ్ళందే. ఆమె అడ్రస్ నాకు తెలియదు”
“ఈజ్ ఇట్? కానీ, నువ్వెలాగూ లహరి ని కలవాల్సిందే గా, ఆమె వస్తున్నది కదా నెక్స్ట్ వీక్ డిపార్ట్మెంట్ కి?”
“అవును … అంతకు మునుపే మీకిచ్చేద్దామని”
“ఫర్వాలేదు, తర్వాతే తీసుకుంటాం”
“హయ్యో … మీకర్ధం కావడంలేదు. ఆమె లేనప్పుడే నేను ఇవన్నీ మీకు ఇవ్వగలను, ఆమె ఉంటే నేను ఇవ్వలేను”
“ఏం… ఎందుకు?”
“ఆమె మీద ఫ్రాడ్ కేసు మోపి, నేనూ, కౌశిక్ తప్పించుకుంటాం. ఇది ఎవరికీ చెప్పకండి, మనందరం ఇలాగే బ్రతికేవాళ్ళము కాబట్టి నిజాయితీ గా నీకు చెప్పేస్తున్నాను”
“ఓ .. అలాగా. సరే. ఎవరికీ చెప్పము. అసలు మీ ఇద్దరి ప్రోబ్లం ఏమిటి లహరితో”
“నా ప్రోబ్లం అంతా ఒకటే లహరి ఉండడం నాకిష్టం లేదు. నేనూ, కౌశిక్ మాత్రమే ఉండాలి. నా అండర్ లో మిగితావాళ్ళు పనిచెయ్యాలి. కౌశిక్ కూడా నా సలహా సంప్రదింపులతోనే ఏ విషయాన్నైనా ఆలోచించాలి”
“ఎందుకలా?”
“నేను చిన్నప్పటి నుండి అంతే. నా అనుకునే వాళ్ళందరూ నా గురించి అలోచించాలి, నాగురించి బ్రతకాలి”
“మరి కౌశిక్ … నిన్ను తన అనుకున్నాడా?”
సింథియాకి ఎక్కడలేని రోషం పొడుచుకు వచ్చింది. “లేదు … పూర్తిగా కాదు, నా వాడు అవుతున్నాడని నేను అనుకునే లోపల … ఆ లహరి మాట వింటున్నాడు”.
“లహరితో ఏమయినా సంబంధముందా కౌశిక్ కి?”
“నో నో … ఛ.. లహరి అలాంటిది కాదు, తన పని తాను చేసుకుంటూ, ల్యాబ్ లో అందరికీ హెల్ప్ ఫుల్ గా ఉంటూ … మొత్తం ప్రాజెక్ట్స్ రన్నింగ్ అంతా ఆమే చూసుకుంటుంది”
“మరి నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి?”
“అదే ప్రొబ్లం”
“ఆమె తెలివితేటలు, ఆమె డిగ్నిటీ, ఆమె సంస్కారం … ఆమెకున్న గౌరవం”
“హహహ…” పగలబడి నవ్వింది సోఫియా.
“ఏ డబ్బో లేక ఏ కామన్ బాయ్ ఫ్రెండో కాదన్న మాట నీ ప్రోబ్లం. మరి కౌశిక్ ఎలా ఆమెకు దగ్గిరవుతున్నాడని బాధపడుతున్నావు?”
“అలా అనుకున్నాను. కానీ నాకు మొన్ననే తెలిసింది. కౌశిక్ కి లహరి అంటే మహా అసూయా ద్వేషాలు”
“ఎందుకు … కొన్ని నా కారణాలే”
“ఊ … మీ ఇద్దరి ఆలోచనలు ఒకటవ్వడం వల్ల లహరి చావుకొచ్చినదన్న మాట… షి ఆల్ మోస్ట్ డెడ్ అండ్ కేం బ్యాక్”
అనగానే … ఒక్కసారిగా త్రుళ్ళి పడింది సింథియా.
“చావా? చావేంటి? చావేంటి? నాకేం తెలుసు? లహరి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తున్నది కదా? చచ్చిపోలేదు కదా? ఆ మాటెందుకొచ్చింది?”
ఆ తడబాటుకు ఆశ్చర్యపోతూ సోఫియా … రిలాక్స్. వై ఆర్ యు టెన్సెడ్? ఐ జస్ట్ సెడ్ క్యాజువల్లీ”
“స్టాప్ నాన్సెన్స్”
“వై ఆర్ యు మ్యాడ్ ఎట్ మి? ఐ యాం నాట్ యువర్ కౌశిక్ ఓకే. డోంట్ యెల్ ఎట్ మి” అని తిరిగి అరిచింది సోఫియా.
“ఓకే ఓకే … వియ్ ఆర్ ఆల్ సేం. మనలో మనం అవమానించుకోకూడదు. సరే … చెబుతాను, కానీ … రేపొద్దున్న నాకేమీ ఈ దేశం లో కాకుండా మీరే నన్ను సేవ్ చెయ్యాలి. నాకు గ్రీన్ కార్డ్ కావాలి”
“కౌశిక్ హెల్ప్ చెయ్యడా?”
“లేదు. నన్ను ఉద్యోగంలోనుండి వెళ్ళిపొమ్మన్నాడు మొన్న. అందుకే నాకు కసి. ఆ లహరితో పాటు కౌశిక్ ని కూడా ఇందులో ఇరికించాలి. లహరికి సంబంధించిన ఏ కేసులో అయినా కౌశిక్ ని ఇరికించాలి. నన్ను గౌరవించన్వాడు సుఖపడడానికి వీల్లేదు”… అంటుంటే సింథియా కళ్ళల్లో క్రూరత్వాన్ని చూసింది సోఫియా.
“అంటే నువ్వు ఆల్ మోస్ట్ రోడ్డున పడ్డావన్న మాట. ఉద్యోగం లేకపోతే నీకు వీసా స్టేటస్ లేదు, వీసా లేకపోతే … నువ్వు నీ భారతదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి. మరి నీ భర్త?”
“అతడు ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియలేదు. కౌశిక్ ని చూసుకొని నేను అతన్ని వదిలేసాను. అతడు నాతో తెగతెంపులు చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు”
“తెగెతెంపులు … అంటే …”
“పేపర్స్ మీద సంతకాలు చేసేసాను. అతన్ని శాశ్వతంగా వదిలించుకుందామని”
“ఎంత పని చేసావు? మరి నీకిప్పుడు నిలువ నీడ లేకపోయింది కదా?”
అందుకే … నాకు లహరి మీద కసి, కౌశిక్ మీద కూడా కసి”
“దీంట్లో లహరేం చేసింది?”
————————– చాలా సేపు నిశ్శబ్దం.
“చెప్పు, లహరేమిచేసింది?”
“ఆమెనెంత విసిగించినా ఆమె అక్కడినుండివెళ్ళిపోలేదు. మా ఇద్దరికీ లహరి ఇష్టం లేదు. ఆమెను తొలగించే అధికారం కౌశిక్ కు లేదు, అందుకే నా ద్వారా ఆమె మీద ఫ్రాడ్ కేస్ ను బనాయించి, బయటకు తగిలేద్దామని కౌశిక్ చూసాడు, నన్ను తెలివిగా ఇరికించాడు… అన్ని విధాలా”.
“నేను మరోలా అంచనా వేసుకొని అతనికి సహకరించాను, కాని కౌశిక్ అడ్డం తిరిగాడు, అతన్ని నమ్మి నేను రోడ్డున పడ్డాను ఇప్పుడు” …. అంటూ సింథియా వల వల ఏడ్చింది.
“సరే ఏడవకు. జరిగినదేదో జరిగిపోయింది. నీకు నేను తప్పకుండా సహాయ పడగలను. కౌశిక్ ద్వారానే నీకు సహాయం జరిగేలా చూస్తాము”
“ఎలా” అని ఆశగా అడిగింది సింథియా.
“ఏం లేదు నీకు ఉద్యోగం కంటిన్యూ అయ్యేలా. నాకున్న కాంటక్ట్స్ తో మాట్లాడి, ఈ లోపుల చేసుకోవలసిన పనులన్నీ పూరి చెయ్యి” అని అన్నది భరోసాగా సోఫియా.
అంతే వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చినట్లు ఫీల్ అయ్యింది సింథియా. నవ్వుతూ, తప్పకుండా … అయితే నేనిప్పుడే వెళ్ళిలహరిని కలుస్తా. ఈ రిపోర్ట్స్ చూపించి వస్తా” అన్నది.
“అంటే ఆమె రిపోర్ట్స్ ను నువ్వు ఏనాడూ చూడలేదన్న మాట”
“యెస్. ఇంకా అబద్ధమెందుకు? నేనేనాడూ చూడలేదు. ఆమె పై తప్పుడు కంప్లైంట్స్ అన్నీ నా చేత వ్రాయించినది కౌశిక్. నిజానికి నాకేమీ తెలియదు. లహరి అన్ని విధాలా నిర్దోషి”
“ఓకే ” అని ఒక్కమాట మాత్రమే అనేసి సోఫియా లేచి నిలబడింది.
“మరి లహరిని ఎలా కలవడం? … అని అడుగుతూనే … ఉంది … ఈ లోపుల ….
బ్లూ డ్రెస్సుల్లో … అందమైన, పొడవైన, ధృఢమైన తెల్ల జాతి మహిళా పోలీసులు సంకెళ్ళతో ప్రత్యక్షమయ్యారు.
“యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్”
షాక్ తినేసింది … సింథియా. పెద్ద పెనుకేక గొంతులోంచి బయటకు రాక లోపల ఉండక ఒక రకమైన కీచు గొంతుతో …
“వ్వాట్… వాట్ డిడ్ ఐ డు?”
“యు ట్రైడ్ టు కిల్ యువర్ కొలీగ్”
“నో నో నో …. వాట్ ఎవిడెన్సెస్ యు హ్యావ్?”
“వియ్ హ్యావ్ ఎవిడెన్సెస్”
“షో మి షో మీ…. షో మీ…” అంటూ భయం తో బిగ్గరగా అరుస్తూ …. వాళెంత లాగుతున్నా ముందుకు అడుగు వెయ్యకుండా … మొరాయిస్తున్నది.
పోలీసులు ఆమె ను ఎత్తి వాళ్ళ కార్ లో కి తోసేశారు
సింథియా భయంతో గింజుకుంటూ ఏడుస్తూ బయటకు చూసింది, అప్పుడే కార్ స్టార్ట్ చేశారు పోలీసులు, వెనుక వాళ్ళ సిబ్బంది కార్లు కూడా కదిలాయి. అప్పుడు కన్నీళ్ళ మధ్య మసకగా పోలీసు కార్ల వెనుక కనబడింది “లహరి”. ప్రక్కన సోఫియా.
సింథియా అవాక్కయి పిచ్చి చూపు చూస్తూ మౌనం వహించింది, కార్లు ఆ దృశ్యానికి దూరమయ్యాయి.

(సశేషం)

Gausips.. ఎగిసే కెరటాలు-13

రచన:- శ్రీసత్యగౌతమి

రాకేష్ తో తెగతెంపులు చేసుకొని నేరుగా కౌశిక్ రూం వైపు నడుస్తూ … లహరి ఆఫీసు రూం ని దాటుతోంది. ఎందుకో కాస్త మనసు బాధ కలిగింది సింథియాకు, అక్కడ లహరి కనబడకపోయేసరికి. ఆమె రూం లో లైట్ లేదు. అందరూ ఆ చుట్టు ప్రక్కలే ఉన్నా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు. కౌశిక్, సింథియాల అలికిడి ఉన్నా, శబ్దం రాని సముద్రపు అలలా అనిపిస్తున్నది సింథియాకు.

“లహరి నిష్క్రమణ ఇంత బాధిస్తున్నదెందుకు నాకు? చేసిన పాపం వెంటాడుతున్నదా నన్ను? అయినా పాప పుణ్యాలు, స్వర్గనరకలున్నాయా? హు… అంతా భ్రమ! భ్రమల్లో బ్రతికేవాళ్ళకి ధర్మాలు. ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించే మాలాంటి వాళ్ళకు కాదు” … అని అనుకుంటూ మన:స్సాక్షి ని తన హై హీల్ చెప్పుతో తొక్కుకుంటూ లహరి రూం మీదుగా సాగిపోయింది.

“మే ఐ కమిన్?” … నవ్వుతూ డోర్ దగ్గిర ఆగి అడిగింది సింథియా.
రివాల్వింగ్ చైర్ లో కూర్చొని దీర్ఘం గా ఆలోచిస్తున్న కౌశిక్ ఉలిక్కిపడి తల పైకెత్తి చూసాడు.
“ఏంటీ క్రొత్త అలవాటు? మర్యాదివ్వడం నేర్చుకున్నావా?” .. అంటూ నవ్వాడు.
“అంటే నేను మర్యాదస్తురాలను కాదనే కదా… మీ ఉద్దేశ్యం?” అని అడిగింది.
“అహ … లేదులే. మర్యాదగా మర్డర్ చేస్తావ్” … అంటూ ఇంకా ఉడికించాడు.
“మర్డరా?” … అంతెత్తున ఉలిక్కిపడింది. అంటే …… అని దీర్ఘం తీసింది.
“లహరి వచ్చేవారం నుండి డ్యూటీలో జాయిన్ అవుతున్నది” అన్నాడు.
“ఓహ్ .. అదేనా మీ దీర్ఘాలోచన?” అన్నది సింథియా.
“అవును. వచ్చేవారం నుండి ఈ బయో డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఆమె హ్యాండెవర్ చేస్తున్నది యూనివర్సిటీ”
“అర్ధం కాలేదు. నాకిదంతా అర్ధమయ్యేలా చెప్పాలి”.
“లహరి నాకు బాస్ అవుతుంది, నాకది ఇష్టం లేదు”… అన్నాడు కౌశిక్.
“అలా ఎలా? నాకు చాలా కన్ ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. నాకు మొత్తం చెప్పండి”
“హాస్పిటల్స్ లో జబ్బుల మీద రీసెర్చ్ జరుగదు. రీసెర్చ్ జరిగే ఇన్సిట్యూట్స్ తో కలిసి నేను పనిచెయ్యాలి. నేను సప్లై చేసే రోగుల స్యాంపుల్స్ మీద రీసెర్చ్ చెయ్యడానికి యూనివర్సిటీస్, ఇన్స్టిట్యూట్స్ సైంటిస్టులను నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. అలా వచ్చిన వ్యక్తే లహరి. నేను ఆమెకు బాస్ ను కాను” … అని ఆగాడు.
“ఆశ్చర్యపోయింది… సింథియా. మరి ఆమె కేదైనా అయితే యూనివర్సిటీ బాధ్యత పడుతుందా?”
“అవును”… అన్నాడు కూల్ గా కౌశిక్.
“అయితే … ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటీ?”
“ఎందుకు లేదూ?” నాకు వచ్చేదేముంది? ఫండింగ్ నాదికాదు, స్పేస్ నాది కాదు, రీసెర్చ్ నాది కాదు నేను కేవలం ఒక కొరియర్ బాయ్ ని. హాస్పిటల్ కీ, యూనివర్సిటీ కి ఉన్న డీల్. నేను డాక్టర్ ని కాబట్టి స్యాంపుల్స్ ని పొందుతున్నారు. నేను యూనివర్సిటీ లో ఉండాలంటే దానికి ఫండ్ తేవాలి, దానికి నేను గ్రాంట్ రాయాలి. అది ఇప్పటినుండీ లహరి చేస్తుంది, ఆమె తో కలిసి వ్రాయమని, ఆమెకు కొన్ని బాద్యతలను అప్పజెప్పమనీ ఆమె కెరియర్ డెవెలప్మెంట్ కి నేను తోడ్పడాలనీ యూనివర్సిటీ నాకు లెటర్ పంపింది. ఇది నాకు వాళ్ళు వేసిన డ్యూటీ. అది నాకిష్టం లేదు. ఆమె ఒకసారి ఈ ట్రాక్ లోకి వచ్చేసిందంటే నిన్ను కూడా ఉంచదు పనిచెయ్యకపోతే. అందుకే … ఆమె మీద నీచేత కంప్లైంట్లు రాయించాను, వాటిని యూనివర్సిటీ కి పంపించాను, అది నీకు చెప్పలేదు అనుకో… అయినా యూనివర్సిటీ అది పక్కనపడేసి ఆమె పొజిషన్ ని అప్ గ్రేడ్ చేసింది” అని కాస్త ఆగాడు కౌశిక్.

“మరి ఇచ్చిన కంప్లైంట్లకి సమాధానం?”
“నువ్వు యూనివర్సిటీ పర్సన్ వి కాదని తేల్చి, నువ్వు చేసే వర్క్, దాని ప్రోగ్రెస్ పంపమన్నది”
“దానికీ, దీనికీ ఏమిటి సంబంధం?”
“నిన్ను అనుమానించింది. ఆమె వర్క్ కి ఏమన్నా ఇబ్బంది నీ వల్ల కలుగుతుందేమో అందుచేత దాన్ని వారించే పరిస్థితి లో ఈ ఈ ఘర్షణ జరుగుతున్నదేమో” అని.
“ఘర్షణ? ఎవరి మధ్య?”
“అదే … అదే… ఇప్పుడు”
“ఘర్షణ ఎవరి మధ్య? అదే అడిగారు అధికారులు. వాళ్ళు నిన్ను అడిగినా నువ్వూ ఇలాగే అందువు కదా?” అని అక్కసుగా అడిగాడు.
“అవును. నేనెక్కడ ఘర్షణ పడ్డాను ఎవరితో అయినా?”… అని ఆశ్చర్యపోయింది సింథియా.
“ఏ ఘర్షణా, తగవులూ నువ్వు పడకుండానే … లహరి త్రాగేదానిలో, తినేదానిలో డ్రగ్ కలిపేసావా? ఆమెను చంపాలని ప్రయత్నించావా?” అని అన్నాడు సూటిగా.
“వ్వాట్? నేను చంపాలాని ప్రయత్నించానా? అబద్ధం. అంతా అబద్ధం. మిస్టర్ కౌశిక్ … ఇదంతా నాకు చెప్పకుండా నువ్వు నాతో నాటకమాడించావు. ఏదో ఆమె మీద అసూయో, నీ మీద ఉన్న ఇష్టమో చెప్పుడు మాటలు విని నేను నువ్వు చెప్పినట్లు చేసాను, ఆ డ్రగ్ కలిపాను. ఇది అన్యాయం. నా మీదకు ఇంత పెద్ద నేరాన్ని నెట్టేయడం”
“ఏది అన్యాయం? ఎప్పటికప్పుడు నామీద మత్తుమందు ప్రయోగించి, నా బుర్ర దిమ్మెక్కించి నన్ను వాడుకోలేదా నువ్వు? నిన్ను నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడే పూర్తిగా అర్ధం చేసుకున్నాను. తాగుడు మైకానికీ, మత్తుమందుకి తేడా గమనించలేనివాడిననుకున్నావా? అందుకే నేను నిన్ను చాన్నాళ్ళు చేరదీయలేదు, నా వెనుక నువ్వెంత తిరిగినా…అయినా నువ్వు తెలివైనదానివి, చటర్జీ ని అతని సిబ్బందిని ఒక ఆట ఆడించినదానివి, నీకు నేను చెప్పాలా?” అన్నాడు.
సింథియా… విల విలలాడింది. తనకు ఏ మత్తుమందులు తెలియవని, వాదించింది. ఇలా వాగ్యుద్ధాలు జరిగాయి. తర్వాత నిశ్శబ్దం ఆవరించింది.
తర్వాత మెల్లగా తేరుకొని అడిగింది సింథియా… “ఇంతకూ ఘర్షణ ఎవరిది?”
“నాది” అన్నాడు గంభీరంగా.
“మరి ఇప్పుడు చెయ్యబోయేది? అని అడిగింది.
“నువ్వు తెలివైన దానివి. నీకు తెలుసు నాకు మళ్ళీ ఎలా దెబ్బకొట్టాలో, ఎలా తప్పించుకోవాలో. ప్రయత్నించుకో” అన్నాడు.
సింథియా అలా మ్రానుపడిపోయింది.
“మరి అధికారులు నా మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారా?? నన్ను పిలిచి జరిదిందేమిటి అని అడుగుతారా? కనీసం అప్పుడేం చెప్పాలి నేను? నాకిప్పుడు హెల్ప్ చెయ్యి” అన్నది.
“నువ్వు ఎలా మాట్లాడుకున్నా నాకు పర్వాలేదు. నువ్వు లహరి మీద నాకు వ్రాసినవి నేను వాళ్ళకి ఫార్వార్డ్ చేసానే తప్పా … దానికి నేను సాక్ష్యమివ్వలేదు. అది నీకూ, లహరికి సంబంధిన విషయం”.
“అధికారులు లహరి ని అడిగితే ఆమేమి చెప్పంది?”
“తెలియదు. వాళ్ళడిగారా లేక చెప్పిందా లేక చెప్పబోతోందా అన్న విషయాలేమీ నాకు తెలియవు. ఇది నీ సమస్య”
అనగానే సింథియా పిచ్చిదయిపోయింది. గట్టి గట్టిగా అరవడం మొదలెట్టింది. “ఇదంతా కుట్ర. నీకోసం ఇందులో నన్ను ఇరికించావు”
“నువ్వు కుట్రదారువి కావా? మనమంతా ఒకలాంటి వాళ్ళం, మనలో మనం న్యాయం, ధర్మం అని మాట్లాడుకోవడమేమిటి? అయినా ఉద్యోగం కావాలని వచ్చిందానివి నువ్వు. ఇచ్చాను, ఇదే నువ్వు చెయ్యాల్సింది”.
ఆ మాటతో సింథియా కుప్పకూలిపోయింది. తనకు గ్రీన్ కార్డ్ కి అప్ప్లై చెయ్యడానికి కావలసిన సహాయాలు అడుగాదామని వచ్చింది సింథియా. ఇప్పుడు కౌశిక్ నుండి ఇలాంటి మాటలు వినేసరికి తట్టుకోలేకపోతోంది. మౌనం గా కాసేపు కూర్చొని ఇంటికి వచ్చేసింది.
దీర్ఘాలోచనలో పడింది సింథియా. కాసేపాగి ఛటర్జీకి ఫోన్ చేద్దామని అనుకొన్నది.
“కానీ, ఇదంతా ఎలా చెప్పను? ఛటర్జీ తనని చాలా నమ్మాడు, నేను నా జీవితానికి కావలసింది ఛటర్జీ కి తెలియకుండా ప్లాన్ చేసుకున్నానని ఎలా చెప్పను … ఎలా చెప్పను? అది ఇప్పుడు ఇలా వికటించిందని ఎలా చెప్పను? ఎలా చెప్పను?” అంటూ … పరి పరి విధాల ఆలోచించిస్తూ ఆలోచనల్తో అలసిపోయి అలాగే నిద్ర పట్టింది.
లేచేసరికి తెల్లారిపోయింది. బ్రష్ చేసుకొని డైనింగ్ హాల్ కి వెళ్ళేసరికి మొదటిసారిగా వంటరిగా ఫీల్ అయ్యింది. అక్కడ రాకేష్ లేడు.
కాస్త బాధపడి, మళ్ళీ తన రొటీన్ ఆలోచనలలో పడిపోయింది. రాత్రంతా ఆలోచించాక …ఒక గట్టి నిర్ణయానికి వచ్చేసింది.
“నాకిప్పుడు సోఫియా యే గత్యంతరం. వాళ్ళెకెందుకు కావాలో ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని … లహరి రాకముందే సోఫియాకి ఇచ్చేస్తాను. దానికి డీల్ గా తనకు కావలసినది చెయ్యమని అడుగుతాను. అలాగయితే ఇవాళే సోఫియా కు హ్యాండవర్ చేసేస్తాను. కౌశిక్, లహరి ఎలా పోతే నాకెందుకు? దీనివల్ల కౌశిక్ నా గ్రిప్ లోకి వస్తాడు భయంతో. లేకపోతే నా జీవితంతో ఇలా ఆడుకుంటాడా? నేనేంటో తెలియజెప్పుతాను”
సోఫియాకు వెంటనే ఫోన్ చేసింది. టైం చెప్పింది కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని.
*******************************
సోఫీయా ఫోన్ ఎత్తింది. సింథియానుండి ఫోన్ వచ్చేసరికి సోఫియా తో పాటు శామ్యూల్ కూడా ఉన్నాడు.

సింథియా చెప్పిందంతా వినీ, “డీల్ ఏంటి? ఆ రోజు నువ్వు అవేమీ మాట్లాడలేదే నాతో?”
“అవును… ఎట్ థ సేం టైం … నువ్వడిగినది నేను చేస్తానని కూడా ప్రామిస్ చెయ్యలేదు” అన్నది సూటిగా సింథియా.
కాస్త షాక్ అయ్యింది సోఫియా. సింథియా మాటకు.
“సరే … నేను, శామ్యూల్ ఇద్దరం వస్తాం”
“శామ్యూల్ ఎవరు?”
“మాలో ఒకడు. మా రీసెర్చ్ టీం మెంబర్, వర్రీ లేదు” అన్నది సోఫియా.
“ఓకే, మొన్న మనం కలిసిన ప్లేస్ లోనే, అదే టైం కి కలుద్దాం” అన్నది సింథియా.
“ఓకే డన్” అన్నది సోఫియా.
కౌశిక్ తో ఎప్పుడూ వచ్చే ఆ రెస్టారెంట్ ప్లేస్ కి వచ్చింది సింథియా, కానీ వంటరిగా. సాయంత్రపు చలిగాలులు శరీరానికి సన్నగా తగులుతుంటే, మనసు జివ్వుమనేది ఆనాడు సింథియాకు. కానిప్పుడు మనసంతా తుఫాను గాలుల హోరు. తాను మోసపోయానన్న భావనను తట్టుకోలేకపోతోంది. ఎదుటి వారిని మోసం చెయ్యడం ప్రాక్టికల్ గా జీవించడం అనుకున్నదే తప్పా.. అందులో ఇంత పరాభవం ఉంటుందనీ, మనిషి నిరాశా, నిస్పృహల్లోకి నెట్టివేయబడతాడని తాను ఊహించలేదు. ఆ ఊహ ఒక్కసారిగా తనలో పడగానే తాను ఎవరికన్నా తక్కువ కాదనే అహం త్రాచులా తన్నుకొచ్చింది.
“అయ్యిందేదో అయ్యింది. ఒక షాట్ కి రెండు పక్షులు ఒకటి కౌశిక్, రెండూ లహరి ఇద్దరూ తెగి నాకాళ్ళ దగ్గిర పడాలి. సోఫియా గ్యాంగుతో చెయ్యి కలిపి ఆమె కనిపెట్టిందంతా పారాగతం చేస్తాను. దేశరక్షణకోసం గోప్యంగా ఉంచాల్సిన డిఫెన్స్ ప్రోజెక్ట్స్ ని, వాటి ఫలితాలను ఇతరులకు అమ్మేసిందని నమ్మించి అందరూ లహరిని ఛీ అనేలా చేస్తాను. దానివల్ల ఆమెకి జైలు శిక్ష కూడా పడితే ఇంకా మంచిది. ఆమె పీడ నాకు విరగడ అవుతుంది. కౌశిక్ కి కూడా కావలసినది ఆమె పతనమే. ఈ ప్లాన్ వల్ల అంతా అనుకొన్నది అనుకున్నట్లు జరిగితే … కౌశిక్ మళ్ళీ నాకు దగ్గిరవుతాడు. తనకు కావలైనది నేను చేస్తున్నాగా! ఒకవేళ కౌశిక్ నాకు దగ్గిర కాని రోజున … అతని రహస్యాలను వీళ్ళకే బయటపెట్టేస్తాను. థట్స్ హిస్ ఛాయిస్! వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్” … అని ఆలోచించుకుంటూ మెల్లగా వైన్ గొంతులోకి దించింది.

అలాగే సన్నటి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్, లోపల వెచ్చదనం మనసుకు తెలుస్తోంది కానీ… ఈసారి తనకా తన్మయత్వం లేదు. ఒక ప్రక్క కౌశిక్ తన చెయ్యి జారిపోతున్నాడనే బాధ. మరోప్రక్క లహరి ఒక ముల్లులా గుచ్చుకుంటున్నది. వారిరువురి ఆనందానికి లహరి ముల్లయిపోయిందని ఆలోచిస్తున్నది సింథియా బ్రెయిన్.

“ఎలా ఉండేవాళ్ళం నేనూ, కౌశిక్? నా దగ్గిర నటించానని చెప్తున్నాడు కౌశిక్, కానీ నేను నమ్మను. లహరి వల్ల తాను బాగా డిస్టర్భ్ అయ్యి అలా నొచ్చుకుంటున్నాడు అంతే. అంతే… అవును అంతే అంతే. నన్ను కోల్పోవాలని కాదు. ఔను కాదు కాదు. కౌశిక్ మళ్ళీ మామూలు అవ్వాలి, ఎప్పటిలా నాతో ఆనందం గా ఉండాలి. అంటే అతనిలోని అసంతోషాన్ని నేను తీసేయాలి. అప్పుడే అప్పుడే … కౌశిక్ ఆనందంగా ఉంటాడు, మళ్ళీ నాతో ఆనందంగా ఉంటాడు. అంటే లహరి ఉండకూడదు. మా ఇద్దరికీ కనుచూపుమేరలో కూడా ఉండకూడదు. నా తెలివి ఎలాంటిదో ఒకసారి చేసి చూపించి అప్పుడు మాట్లాడతాను కౌశిక్ తోటి ఇప్పుడు కాదు … ఇప్పుడు కాదు…

ఇలా దురహంకారంతో ఆలోచిస్తూ పిచ్చిదయి పోతూ కుడితిలో ఎలుకలా కొట్టుకుంటోంది సింథియా. అంతేగాని కౌశిక్ యొక్క కుట్రా, కుతంత్రపు ఆలోచన్లను అర్ధం చేసుకోలేకపోతోంది. అతన్ని ఇంప్రెస్ చెయ్యాలని తప్పు మీద తప్పు చేస్తున్నదే తప్పా … ఒక మనిషి లా ఆలోచించలేకపోతున్నది. పశువైపోతున్నది. హు… రాకేష్ నిజమే చెప్పాడు. ఆమె స్నేహాలు ఆమెను ఎప్పుడూ సహజంగా ఆలోచించనివ్వలేదని!
*****************
సోఫియా, శామ్యూల్ వాళ్ళతో పాటు బర్కా ముగ్గురూ వచ్చారు. కానీ బర్కా ఒకవైపు, సోఫియా శామ్యూల్ మరో వైపు నుండి విడి విడిగా లోపలికి ప్రవేశించారు. సోఫియా, శామ్యూల్ నేరుగా వెళ్ళి సింథియాను కలిసారు. బర్కా వీరందరినీ గమనిస్తూ దూరంగా వేరేచోట కూర్చున్నది. సింథియాతో కరచాలనాలు చేసి, కూర్చున్నారు సోఫియా శామ్యూల్ లు. శామ్యూల్ ని చూస్తూ … అతని గురించి చెప్పమని అడిగింది సింథియా సోఫియా ని. సోఫియాకి ఆశ్చర్యం వేసింది.
“ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావ్, శామ్యూల్ గురించి? అతను మా రీసెర్చ్ టీం మెంబర్” అన్నది సోఫియా.
“అదే … రీసెర్చ్ లో ఏమి చేస్తుంటారు మీరిద్దరూ?” అని నొక్కి వక్కాణించింది సింథియా.
“అది అంత నీకవసరమా?” అని అడిగింది సింథియా.
“వెల్ … అవసరం మీది. ఇక రీసెర్చ్ అంటావా? నాకూ తెలుసు రీసెర్చ్ గురించి, చెబితే అర్ధం చేసుకోగలను”… అని అంది సింథియా.
సింథియా అలా గద్దించేసరికి సోఫియా, శామ్యూల్ ల మొహాల్లో ఒక ప్రశ్నా ర్ధకం వచ్చింది. ఏ చెప్పాలో వెంటనే తెలియలేదు. అయినా మాట క్రింద పడకుండా “ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావ్? నిజం చెప్పు” అన్నది సోఫియా, ఆమె ధైర్యాన్ని చూసి… ఫర్వాలేదే అని మనసులో అనుకుంటూ.
వెంటనె శామ్యూల్ మ్యానేజ్ చేసి …. లహరి ప్రోజెక్ట్స్ లోని కొన్ని విషయాలను తడబడకుండా … ఆ ప్రోజెక్ట్స్ లోని కొన్ని గోల్స్ ని చెప్పాడు, అందులో తన పార్ట్ ఎంతవరకు అలాగే సోఫియా పార్టు ఎంతవరకు అన్నది కూడా సైంటిఫిక్ గా వివరించాడు.
అప్పుడు సింథియా ప్లీజ్ అయ్యింది. వారివురిపైనా నమ్మకం కలిగింది. అయినా ఒకమాట సోఫియా ని అడిగింది. శామ్యూల్ లాగే చెప్పవచ్చుగా నేనడిగినదానికి సమాధానం?
సోఫియా … నవ్వేస్తూ … ఇంకా చెబుదామనే అనుకున్నాను, ఈ లోపు తను చెప్తున్నాడు కదా అని … వింటున్నాను. సింథియా విని ఊరుకున్నది. అలా ఒక 10 నిముషాలు మౌనం రాజ్యం చేసింది.

10 నిముషాలయ్యాక … సింథియా మొదలెట్టింది.
“కౌశిక్చాలా సమస్యలను లహరి వల్ల ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆమెను ఎదుర్కోవడానికి నన్ను సహాయం కోరాడు”
“ఏవా సమస్యలు?” అనడిగారు వీళ్ళిద్దరూ.
“ప్రోజెక్ట్స్ లో. గోల్స్ ని మార్చేస్తున్నది. తాను అనుకున్నదానికి వ్యతిరేకంగా గా రిజల్ట్స్ వస్తే దాన్ని మార్చేసి, తనకు నచ్చిన విధం గా రీసెర్చ్ చేసి, మొత్తానికి ఏదో పని పూర్తి చేస్తున్నది. అందుచేత ఆమె చేసేవాటిలో నిజాయితీ లేదు. అందుచేత … కౌశిక్ ఆమెను నమ్మలేదు. అదే క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న నన్ను తీసుకొని, ఆ ప్రోజెక్ట్స్ ని నా చేతిలోకి తీసుకోమన్నాడు. లహరి చేస్తున్న దానిలొవచ్చే రిక్జల్ట్స్ కరెక్టా, కాదా అని చూసి … ఆ రిపోర్ట్స్ ను కౌశికి కు పంపిస్తుంటాను, అది నా ఉద్యోగ బాధ్త్యత”.
“అంటే … లహరి ఎప్పటికప్పుడు నీకు రిపోర్ట్ చేస్తున్నదా? నీవు ఆమె పై అధికారివా?”
“లేదు. ఆమె కౌశిక్ కి మాత్రమే రిపోర్ట్ చేస్తుంది”
“మరి నువ్వెలా ఆమె రీసెర్చ్ ని పరిశీలిస్తున్నావు?”
ఆ మాటకి కాస్త తడబడి… “లే..లేదు, కౌశిక్ కు నేను పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ని. నా వద్దకు అందరివీ పంపుతాడు, అలాగే లహరివి కూడా”
“ఓకే … అంటే లహరి చేసిన వాటి మీద నీకు పూర్తి గ్రిప్ ఉందన్నమాట.
“యస్. ఉంది. నా సలహా సంప్రదింపులతోనే … లహరి చాలా మటుకు చేస్తుంది, నేను ఆ ప్రొజెక్ట్ కి చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తిని” అని టక టకా అబద్దాలను కురిపించేసింది.
“సోఫియా, శామ్యూల్ ఓపిగ్గా …సింథియా మాటలన్నీ వింటున్నారు.

(సశేషం)

Gausips – ఎగిసేకెరటాలు-12

రచన:-శ్రీసత్య గౌతమి

“సోఫియా … పేరు సోఫియా. ఎవరయి ఉంటుందీ? అమెరికన్లా లేదు. హిస్పానికన్. యస్ హిస్పానికన్. సోఫియా హిస్పానికన్ నేం. ఈమె రీసెర్చ్ చేసే వ్యక్తిలా లేదే? మరి ఈ డేటాలెందుకు? సరేలే … నేను మాత్రం రీసెర్చర్ నా? అయినా నేను లేనూ???… రీసెర్చర్ అంటే లహరిలా ఉండాలి!

కౌశిక్ ని అడిగితే ఈమె గురించి తప్పకుండా వివరాలు దొరుకుతాయి, కానీ సోఫియా నాకెలా తెలుసని అడుగుతాడే..అపుడెలా?” …అని స్వగతంలో ఆలోచిస్తున్నది.

సోఫియా శామ్యూల్ ని వాటర్ ఫ్రంట్ లోని రెస్టారెంట్ లో కలవడానికి బయలుదేరింది. సోఫియా వెళ్ళేసరికి ఒక్క శామ్యూలే కాదు లియోనార్డో, బర్ఖా, డేవిడ్ కూడా ఉన్నారు. ఆశ్చర్యపోతూ …”నా గురించే?”… అనడిగింది అందరినీ ఉద్దేశిస్తూ.
“యస్”.. ఏం వార్త తెస్తావో అనే టెన్షన్! .. అన్నాడు లియో.
“హహా.. చాలా ఈజీ. ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తోంది సింథియా”
“ఈస్ ఇట్? ఎలా?”
“భయం తో అనుకుంటా. లహరి చనిపోతే… ఆమెకి ప్రమాదం”
“అవును. కానీ అది ఆమెకి తెలియదు కదా?”
“నేను చెప్పాను. ఆయుధాలవసరం లేదు ఇలాంటివారికి”…అంటూ వికటంగా నవ్వింది సోఫియా.
“పాపం కదా, సింథియా?”
“ఏది పాపం? మనలాంటివాళ్ళకన్నా నీచం. లహరిలాంటి వాళ్ళని పొట్టన పెట్టుకోవడానికి మనసెలా వచ్చింది? తలచుకుంటే మనమిలాంటివి చెయ్యలేకనేనా? కానీ మనం కూడా చెయ్యడానికి ఇష్టపడం, వేరే త్రోవలో మనిషిని అడ్డు తొలగించలాని చూస్తామే తప్పా …ఆమె చేసిన పని ఒక్కసారి బయటికి తెలిసినా, లహరి పసిగట్టినా మనం వేసుకొని ఉన్న ప్లాన్ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. స్టుపిడ్ ఫెలో. అందుకే సాధ్యమయినంతవరకూ మనకా కాయితాలు చేతిలోకొచ్చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎలా పోతారో?” అంటూ ముగించింది తన నిందాస్తుతిని సోఫియా.
“కౌశిక్ ని దెబ్బ కొట్టాలి, లేకపోతే మనల్నొదిలి మెల్ల మెల్లగా అలా జారిపోతాడు. కౌశిక్ ఒక అవకశవాది. మనకొక మనీ సోర్స్ చెయ్యి జారిపోతుంది. లహరి గనుక పవర్ ఫుల్ అయ్యి పెద్ద కుర్చీ వేసుకొని కూర్చుందంటే మన ఆటలు కౌశిక్ తో ఇక సాగవు”
“అదే సమస్య అనుకున్నాము కానీ, ఈ సింథియా అనవసరం గా కాంప్లికేటెడ్ చేసింది. ఈమెకేంటి ప్రాబ్లం? ఈమెకేమి కావాలి కౌశిక్ నుండి? అసలీమెవరు?” అడిగింది బర్ఖా.
“అది తెలుసుకుందాం. మనకవసరమే ఇది” అన్నది సోఫియా.
“అయినా కౌశిక్ ఎందుకు సింథియాను చేరదీశాడు? మనకెవ్వరికీ తెలియని క్రొత్త వ్యక్తి”…బర్ఖా అంటోంది.
“చటర్జీ…చటర్జీ క్యాండిడేట్ సింథియా”… అన్నాడు శామ్యూల్ హటాత్తుగా.
అందరూ ఒక్కసారి శామ్యూల్ వైపే చూశారు.
“నీకు ఆమెవరో తెలుసా? ఎలా?”…అడిగారు అందరూ ఒకేసారి.
“రాకేష్ వల్ల”… శామ్యూల్ చెప్పాడు.
“రాకేష్ ఎవరు?” సోఫియా భృకుటి ముడిచి అడిగింది.
“ఆమె భర్త”… ముక్తసరిగా చెప్పాడు శామ్యూల్.
ఇంకా ఆశ్చర్యపోయారు మిగితావారు… “ఏంటీ, ఆమెకి భర్త ఉన్నాడా?”
శామ్యూల్ చెప్పసాగాడు. “రాకేష్ నాకు మరో తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా నా వద్దకు వచ్చాడు. సింథియా మీద డిటెక్టివ్ కావాలని.
అందరూ నిటారుగా కూర్చున్న్నారు. “వ్వాట్…ఏంటి విషయం?”
శామ్యూల్ చిన్న చిన్న మార్కెటింగ్ వ్యాపారాలు చేస్తుంటాడు జనాలతో కలిసి. కంప్యూటర్ హ్యాకింగ్, సాఫ్ట్ వేర్ వైరస్సులను ఉపయోగించి కాంఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్స్ ని బిగ్ షాట్స్ కి ఆమ్మేయడం, దొంగ పాస్ పోర్ట్లు ఇంకా ఇలా ప్రయివేట్ డిటెక్టివ్ వర్క్. మంచి వాళ్ళకోసమయినా, చెడ్డ వాళ్ళకోసమయినా ఏ పన్లు చెప్పినా చెయ్యడం, డబ్బు తీసుకొని బ్రతికేయడం శామ్యూల్ కి అలవాటు. అలాగే వీళ్ళందరూ రకరకాల వాటిలో ప్రావీణ్యత ఉన్నవాళ్ళే. దేనికయినా డబ్బే కదా ప్రధానం. ఆ డబ్బు తక్కువ వ్యవధిలో ఎక్కువ వస్తుందంటే ఎంతో రుచి. అలాగే కౌశిక్ లాంటివాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడే వీళ్ళకి కొన్ని ప్లాన్స్ కౌశిక్ లోని ఆకస్మిక మార్పు వల్ల దెబ్బతింటున్నాయి. ఆ ఆకస్మిక మార్పుకు కారణం లహరి యొక్క సిన్సియారిటీ. ఆమె యొక్క రియల్ అప్రోచెస్ వల్ల హ్యూజ్ ఫండింగ్ వస్తోంది. కౌశిక్ మెల్ల మెల్ల గా తప్పుడు త్రోవల నుండి తప్పుకొంటున్నాడు, దానితో కాస్త రాబట్టుకొనే మనీ తక్కువయిపోతోంది. ఒక పైసా ఎక్కువ వస్తే ఆనందమే గానీ, ఒక్క పైసా తక్కువయినా ఈ గ్యాంగు గిజ గిజలాడిపోతారు.

రాకేష్ తన భార్య సింథియా యొక్క ప్రవర్తన మీద అనుమానం ఉందనీ, ఆమె గురించి పూర్వాపరాలు ఇండియా నుండి తనకు కావాలని అడిగాడు శామ్యూల్ కి. కేసు ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అయితే… తనకు ఎంత రిస్క్ ని తెచ్చిపెడితే అంత ఖర్చు అవుతుందనీ ముందుగా హింట్ చేశాడు. రాకేష్ అందుకు ఒప్పుకున్నాడు.

ప్రతీ కధ ఎక్కడో మొదలవుతుంది ఎక్కడో ముగుస్తుంది. పాత కధలు ముగుస్తాయి మళ్ళీ క్రొత్త కధలు ఆరంభమవుతాయి. రాకేష్ …కధ ముగించేద్దామని ఆరాటపడుతున్నాడు.

శామ్యూల్ ఇప్పటివరకూ సింథియా కి కౌశిక్ కి మధ్య జరుగుతున్న విషయాలన్నీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మరియు టైమింగులతో సహా రికార్డ్ చేసేసి అందించేశాడు రాకేష్ కి.

ఈ మాటలు శామ్యూల్ నుండి వింటున్న మిగితా అందరూ … అమితాశ్చర్యన్ని పొందారు. “మరి ఈ విషయాలేవీ నాకు చెప్పలేదేంటీ?” అడిగింది సోఫియా.
“సోఫియా… నిన్ను సింథియా ని చాకచక్యంగా కలిసేలా చేసిందే నేను. ల్యాబ్ లో ఆమె పైన స్పై య్యింగు కి పెట్టాను. ఎందుకంటే రాకేష్ కేసు కోసం అది నా కవసరం. అదికాస్త మన స్వంత ప్లాన్స్ కి కూడా ఉపయోగపడుతోంది” అని ఆపాడు శామ్యూల్.
ఆ సమయస్పూర్తికీ, వెదకబోయిన తీగ కాలికే తగిలినందుకు చాలా సంతోషించారు అందరూ.
“మనమెవరికీ తల వంచము, ఎవరినీ యాచించము. మన తెలివితేటలతో మనం బ్రతుకుతున్నాం. బ్రతకడం ముఖ్యం. మన బ్రతుకు విధానం లో ఎవరయినా సమిధలే. మనమెవరి ప్రాణాలు తియ్యడం లేదు సింథియా లాగ” అని సోఫియా ఆవేశంగా అంటుంటే …
“ఎందుకో సింథియా గురించి అప్సెట్ అవుతున్నావు బాగా సోఫియా” అని అడిగింది బర్ఖా.
“యస్…ఆమె ని చూస్తుంటే నాకానాడు జరిగిన అన్యాయం గుర్తొస్తోంది. ఇలాగే కదా … నా ఉద్యోగంలో ఒకతె, ఒకడు నాకు దెబ్బేసారు!”
“సంతోషించు… భిశ్వాస్ లాగ మానసికం గా దెబ్బతిన్లేదు నువ్వు” అన్నాడు శామ్యూల్.
“భిశ్వాస్?” అందరి నోటా ఒకటే మాట.
“సింథియా తెలివికి అమాయకంగా బలయిపోయిన ఒక పిచ్చి పి.హెచ్.డి. స్టూడెంటు” అన్నాడు శామ్యూల్.
“నిజమా?” అడిగారు అందరూ.
“యెస్? అన్నాడు శామ్యూల్.
“పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండే ఉన్నదన్న మాట” సోఫియా అన్నది.
“యెస్. మనకెటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు, ఆవిడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో. ఆమె కౌశిక్ ప్రాబ్లం. కాకపోతే లహరి అన్యాయం గా బలయింది” అన్నాడు శామ్యూల్.
“మరి రాకేష్ విషయం?” అడిగింది సోఫియా.
“రోడ్డున పడబోతోంది సింథియా. రాకేష్ ఆమెకి విడాకులు ఇస్తున్నాడు”.. కొసమెరుపు చెప్పాడు శామ్యూల్.
“ఆ…అతనడిగితే మాత్రం ఇచ్చేస్తుందా? అమెరికా లో స్టాండెక్కడిది ఆమెకి రాకేష్ లేకపోతే?”
“ఏమో…కౌశిక్ ఏమేమి భరోసాలిస్తున్నాడో, ఎవరికి తెలుసు?” అన్నాడు శామ్యూల్.
“ఊ.. అయితే మనం జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకొని ఉండాలి” అన్నది సోఫియా.
“యస్” అని అన్నారంతా.
**************************************************

ఆ రాత్రి చాలా లేటు గా వచ్చింది ఇంటికి సింథియా. వచ్చి అలిసిపోయి పడుకుంది. ప్రొద్దున్న బ్రేక్ ఫాస్ట్ టైం కి డైనింగ్ హాల్ లో కలిసింది. కాఫీ తాగుతూ క్యాజువల్ గా అద్దాల కిటికీ నుండి బయటకు చూస్తోంది.
“ఏంటో ఈమె…తన గురించే తప్పా నా గురించి కనీసం ఒక్క థాట్ కూడా ఉండదు. బయటి వాళ్ళలాగే అవసరానికి అప్పుగా డబ్బులు తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం మళ్ళీ ఆ అప్పు తీర్చేయడం. తన తిండీ, షాపింగులకు మాత్రం నన్ను ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ లాగ వాడుకోవాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడా కౌశిక్ గాడు వచ్చిన దగ్గిరనుండీ నేను కనీసం డ్రైవర్ గా కూడా నచ్చడం లేదు. ఈ మనిషికి పెళ్ళి, సంసారం అనే వాటి గురించే ఏనాడు ఆలోచించి ఉండదు. హ్ము… అమెరికా రావాలనుకొందీ,నన్ను పెళ్ళి చేసుకొంది. డాలర్ కావాలనుకొందీ భిశ్వాస్ కి అన్యాయం చేసిందీ, కౌశిక్ ని పట్టింది. ఇహ నా అవసరం లేదు, పేకలో డిస్కార్డ్ ముక్క గాడిని”… అని ఆలోచిస్తున్నాడు రాకేష్. సింథియ మాత్రం ఒకటే పోజులో ఉంది. కనీసం మాటా మంతీ కూడా లేదు.

“మాట్లాడిందంటే ఏదోక అవసరం ఉంటేనే లేదా ఏదో ఒక గొణుగుడు…తనతో సరదాగా జోకులేస్తూ ఉండననీ, ఆమె ఏమి చెప్పినా, ఏమి చేసినా యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలనీ…దాన్నే భార్యకు విలువివ్వడం అంటారనీ, తనకు నచ్చిన విధంగా మారమని అంటూంటుంది. అప్పటివరకూ తన లైఫ్ లోకొచ్చిన వాళ్లందరూ తనను ఎంతో మర్యాద ఇచ్చారనీ ఎంతో సంతోషంగా తనతో ఉన్నారనీ అంటుంది. ఎలా సాధ్యమయ్యిందో వాళ్ళకి? బహుశా నేను భర్తలా ఆలోచిస్తున్నానేమో? ఆమె భార్య కాలేకపోతున్నట్లున్నది. హ్మ్..తను భార్య అయిపోతే … నాతోనే ఉండిపోతుంది అప్పుడు పాపం బాయ్ ఫ్రెండ్స్ పరిస్థితి ఏంటీ. కాబట్టి ఆమె మారదు, వాళ్ళు మారనివ్వరు. ఇహ నేను నిష్క్రమించడమే సరియైన నిర్ణయం” అని నిశ్చయించుకున్నాడు రాకేష్.

“సింథియా… నాకు విడాకులు కావాలి” అడిగాడు రాకేష్.
సింథియా పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వలేదు. చిన్నగా నవ్వుతూ…”ఎప్పటికీ?” అని అడిగింది.
“నేను ఆల్ రెడీ ప్రాసెసె స్టార్ట్ చేశాను. నీకు చెప్పాలికదా అనీ…”
“సరే..అలాగే కానీయ్. ఈ రోజే నువ్వు అడగడం లేదు కదా. పర్వాలేదు.” అన్నది సింథియా.
ఆశ్చర్యపోయాడు రాకేష్…”నాకేమీ పెద్ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెలు లేవు…మనం కొన్ని విషయాలు కూర్చొని మాట్లాడేసుకుంటే లాయర్లకు డబ్బులుపొయ్యాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకసారి ఇండియా వెళ్ళి అక్కడి ప్రొసీజర్స్ కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు” అన్నాడు.
“నీ దగ్గిర డబ్బు ఉన్నా, ఈపాటికల్లా జాగ్రత్త పడిఉండవా? నాకిచ్చేయాలనుకుంటావా ఏంటి? అలాగే … కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం, కానీ ఇప్పుడు కాదు, నాకు వేరే పనుంది” అన్నది సింథియా.
రాకేష్ చాలా షాక్ అయ్యాడు. “దీనికి కూడా … నీ పనే ముందు అంటున్నావా? నీకు ఏ ఫీలింగూ లేదా?” అడిగాడు రాకేష్.
“ఎవరికి నచ్చినది వాళ్ళు చెయ్యగలగాలి, ప్రతి మనిషికీ స్వతంత్రంగా బ్రతికే హక్కుంది”
“కాని పెళ్ళి అనే ధర్మం ఉంది దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించటం లేదు..అందుకన్…” కారణం చెప్పబోతున్నాడు రాకేష్.
వెంటనే మధ్యలోనే ఆపేసింది సింథియా. “కారణం నేను అడిగానా? నన్ను చూడు … ఎంత హై గా ఆలోచిస్తానో … నీలా నాకు లో క్లాస్ థాట్స్ ఎప్పుడూ రావు. పెళ్ళి చేసుకుంటే మాత్రం? నీ లైఫ్ నీది, నా లైఫ్ నాది. ఇప్పుడీ విడాకులు కూడా అవసరమా… ఉత్తి టైం వేస్ట్. మనిద్దరం ఒక షెల్టర్ క్రింద ఉంటే మాత్రం … నేనేమన్నా నీకు దేనికైనా ఆపానా? లేదే. అలాగే నా యాక్టివిటీస్ నావి. కనీసం ఇంటికి రాగానే బోర్ కొట్టకుండా సరదాగా ఒక కంపెనీ ఉంటుంది కదా. అదెందుకు ఆలోచించవు? ఇంతకన్నా లైఫ్ ఏముంది? నాకర్ధం కావడం లేదు ఇంతకన్నా నీకేమి కావాలో. ఏమన్నా అంటే సంసారమంటావ్, పిల్లలంటావ్. ఓకే … పిల్లల్ని ఎప్పుడన్నా కనొచ్చు అవసరమనుకుంటే. నేను అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నా … నువ్వు కాదనుకుంటున్నావ్, అది నీ బ్యాడ్ లక్కు. దానికి నేనేమి చెయ్యలేను. నీకు విడాకులే కావాలంటే అలాగే పైన్. వంటరిగా బ్రతుకు. దీనికోసం నేను ఎక్కువగా టైం వేస్ట్ చెయ్యదలుచుకోలేదు. నేను భవిష్యత్తులో ఎదగడానికి మెట్లు వేసుకుంటున్నాను. నా దగ్గిర పెద్దగా టైం లేదు. నువ్వు ఎలా అంటే అలానే” అని లేచి వెళ్ళిపోతోంది.

రాకేష్ అవాక్కయిపోయాడు. మిన్ను విరిగి మీదపడుతున్నా ఈమె బైరాగి ఆలోచన్లకు అంతే లేదా?…అంటూ.

************************************

“నీ టైం నేను వేస్ట్ చేస్తున్నానా? మరి పిల్లల్ని ఎలా కంటావ్? ఎలా పెంచుతావ్? సింథియా?” … అడిగాడు ఎలాగో నోరు పెగల్చుకొని ఆమెతో మాట్లాడడం అనవసరం అని అనిపిస్తున్నా.
“వ్వాట్ నాన్ సెన్స్? … వెళ్ళి నీ అమెరికన్ ఫ్రెండ్స్ ని అడుగు. అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు అమెరికన్స్ లా ఆలోచించాలి, అమెరికన్స్ లా బ్రతకాలి. ఇండియాలో మనుషుల్లాకాదు. పిల్లలు డేకేర్స్ లో ఉంటారు”
“మరి డేకేర్ వేళలయ్యాకా?”
“నానీ ని మాట్లాడాలి, అంతేగానీ పిల్లలకోసం అమెరికాలో ఎవరూ టైం వేస్ట్ చేసుకోరు, ఇండియాలోనే ఏ డబ్బున్నవాళ్ళూ పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ ఉండరు, డబ్బు పడేసి పనివాళ్ళను పెట్టుకుంటారు” అన్నది సింథియా.
“మరి తల్లిగా ఏ టైం లో ఆనందిస్తావ్ సింథియా?” నీరసంగా అడిగాడు రాకేష్.
“అయితే నువ్వు ఉద్యోగం మానెయ్యి లేదా పార్ట్ టైం ఉద్యోగం చేసుకో. నువ్వూ, ఒక నానీ కలిసి షిఫ్టులు వేసుకొని చూడండి. ఇలాంటి పనులు నాకు చేత కాదు”
“దీనికి నువ్వు ఉద్యోగం మానెయ్యాల్సిన అవసరం లేదే, ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుళ్ళు మానెయ్యాలి. ఇప్పటి దాకా నువ్వు ఇండియాలోనే పెరిగీ, ఉండీ ఇలా ఆలోచించగలుగుతున్నావంటే నాకు ఆశ్చర్యమే. నువ్వు డే కేర్లలో, నానీల చేతుల మీదే పెరిగావా” సూటిగా అడిగాడు సింథియాను.
సింథియాకు అది చాలా పెద్ద నేరంగా అనిపించింది.
“నేనెలాగ పెరిగానో అది అప్రస్థుతం. నేనెలా బ్రతికానో అది ముఖ్యం. నా చుట్టూ ఉన్న సర్కిల్ హై క్లాస్ సర్కిల్. అలగా థాట్స్ తో నేనెప్పుడూ బ్రతకలేదు” అని ఠపీ మని చెప్పింది సింథియా.
“హ్ము.. హై క్లాస్ … థాంక్ గాడ్ … ఏది ఏమయినా విడాకులు ఇవ్వడానికి అంగీకరించేసింది. పిల్లో పిల్లడో కలగకపోవడమే మంచి పనయింది. లేకపోతే విడాకులివ్వననేది … ఇంట్లో పనివాడు మిస్ అయితే ఎలాగ???” అని స్వగతంలో అనుకొని రికార్డ్ చేసిన ఆమె మాటల్ని జాగ్రత్తపరిచాడు.

ఆవేశంతో అయినా మొదటిసారిగా మనసు విప్పి మాట్లాడింది సింథియా. లేకపోతే తానెప్పుడుమనసారా మాట్లాడింది, నవ్విందీ, చెప్పిందీ? తానేమాట్లాడినా, చేసినా నాకు అందులో కృత్రిమం మే కనబడింది. సింథియా… నీ స్నేహాలు నిన్నెప్పుడూ నిన్ను సహజంగా ఆలోచించనియ్యలేదు, సహజం గా ఉండనివ్వలేదు. యు మిస్సుడ్ థ బోట్ ఇన్ లైఫ్. ఐ పిటీ యు, గాడ్ బ్లెస్ యు. గుడ్ బై”… అఖరుసారిగా అనుకున్నాడు రాకేష్. (సశేషం)