చార్వాకులు

You may also like...

14 Responses

 1. రాజేశ్వరి says:

  శారదా ప్రసాద్ గారు,
  కొత్త విషయాలను చక్కగా వివరించారు.
  మరి చార్వాక సిద్ధాంతాన్ని శంకరాచార్యులు ఖండిచారా??
  అది ఎన్ని సంవత్సరాల కాలం చదువబడింది. వీలయితే తెలియచేయగలరు.
  రాజేశ్వరి.

  • TVS SASTRY says:

   శంకరాచార్యుల వారు భౌతిక వాదాలైన చార్వాకాన్ని,భౌద్ధాన్ని ఖండించారు!

 2. KANTARAO says:

  తెలియని విషయాలు తెలియజేసారు. ఆస్తికవాదులు మరియు నాస్తికవాదుల చర్చలు చాలా కాలంగా ఉన్నవే. ఆ చర్చల పర్యవసానం తార్కికంగా ఉన్నన్నాళ్ళు లోకానికి ఉపయోగకరమే. వితండమైతేనే లేనిపోని అనర్థాలకు దారితీసిన పరిస్తితులు నెలకొంటున్నాయి.

  మంచి వ్యాసం అందించిన మీకు ధన్యవాదాలు.

 3. VSKHBABURAO says:

  A meaningful informative narration. Mr. Sastry had studied thoroughly about Chaarvaka theory. Any how we should study to differentiate Naastika and Aastika vaada. Nice effort
  by Sastry to educate us.
  Greetings.
  VSKHBABURAO.

 4. VSKHBABURAO says:

  A meaningful informative narration . I think Mr. Sastry studied thoroughly about chaarvaka theory and presented the same for our understanding and differentiating the naastika and aastika vaada theories. Very nice.

 5. Nagaiah says:

  Sarada Prasad garu,
  Thanks for the detailed insight into Existence of God/Supernatural power or No God.
  I fully agree with the opinion expressed by M.V.Srinivasa Rao garu.
  Though it is good to find out the truth, best thing is to live and let others live. Think positively, try to help others without expecting any favours and end of the day this leads to sound sleep.

 6. Vyaasamurthy says:

  Well explained sir

 7. Vijayalakshmi says:

  Excellent Narrstion

 8. Vijayalakshmi Prasad says:

  Excellent narration

 9. Dhanalakshmi says:

  చాలా బావుంది. అభినందనలు

 10. P.Lakshmi Narayana says:

  An explanation about CHARWAKA very interesting.Your zeal and hard work visible in every sentence.Beautiful narration of the subject.Congratulations for your endeavors to dig out facts.
  With warm greetings
  P.Lakshmi Narayana

 11. M. V. Srinivasarao says:

  Well explained, Sir, about the theory of ‘ Charvahks’. True what is unknown to our 5 senses still exists beyond such perception. And hence the search of continued through discoveries and inventions. Even it is said that Big Bang is not the answer for the Universe to come into ‘Being’ and is further said ‘Black hole’ is the answer for this ‘Universe’ or even ‘Multiverse’. We are only at proposing a theory for the Universe to come into being as it is ‘ vast’ far.. far beyond the stretch of our imagination.
  As you said our only expression could be to keep our mind open for any kind of theory – as any theory proposed remains inconclusive as it can’t be final word…

 12. M. V. Srinivasarao says:

  Well explained, Sir, about the theory of ‘ Charvahks’. True what is unknown through our 5 senses still exists beyond such perception. And hence the search of man continued through discoveries and inventions. Even it is said that Big Bang is not the answer for the Universe to come into ‘Being’ and is further said ‘Black hole’ is the answer for this ‘Universe’ or even ‘Multiverse’. We are only at proposing a theory for the Universe to come into being as it is ‘ vast’ far.. far beyond the stretch of our imagination.
  As you said our only expression could be to keep our mind open for any kind of theory – as any theory proposed remains inconclusive as it can’t be final word…

 13. వృద్ధుల కళ్యాణరామారావు says:

  చాలా బావుంది. అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *