తపస్సు

తపోముద్రల వెనుక

రచన: రామా చంద్రమౌళి తలుపులు మూసి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు తలుపులు మూసివేయబడ్తాయి మూసినా, మూసివేయబడ్డా వెనుకా, లోపలా గోప్యంగా ఉన్నది ఏమిటన్నదే ప్రశ్న – ముందు ఒక…

లేలేత స్వప్నం

రచన: రామా చంద్రమౌళి   ఆమె లీలావతి – పదవ తరగతి అప్పటిదాకా ‘లీలావతి గణితం’ చదువుతోంది.. అన్నీ లెక్కలు కాలం – దూరం, కాలం –…

ఒక ప్రాతః వేళ

రచన: రామా చంద్రమౌళి ఒక సీతాకోక చిలుక వచ్చి భుజంపై వాలినట్టనిపించి చటుక్కున మెలకువ వస్తుంది నిజానికి ప్రతిరాత్రీ నిద్రపోవడం ఎంత చిత్రమో మర్నాడు మనిషి మేల్కొనడం…