కవిత

బడికి పండగొచ్చింది..!!

రచన: అమ్ము బమ్మిడి పది నెలలుగా భయపడుతూ బయటకు కనపడని బడి ఇయ్యాల కాస్త ధైర్యం తెచ్చుకుంది.. మహమ్మారి కోరలకు బలికాకుండా తాళం వేసుకున్న బడి ఇయ్యాల…

కన్నీటిచుక్కలు

రచన: శుభశ్రీ రాజన్ కన్నీటిచుక్కలు ఒకదానితో ఒకటి ఇలా మాట్లాడుకున్నాయి…. జీవితాన్ని బలపరిచే ఆలోచనలతో వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు పునాదులవుతాయి.. ఊహించని సంతోషంతో వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు ఆనందబాష్పాలవుతాయి.. మనసు…

నేటి యువత

రచన: కొత్తపల్లి మంత్రినాథరాజు సాప్ట్ వేర్ యుగంలో యువతంతా కంప్యూటర్లోకి జారిపోయి డాలర్లకు వ్రేలాడుతూ మానవ సంబంధాలకు యాంత్రికత వేపు పరుగులు పెట్టిస్తూ పులుముకున్న నవ్వులు మలుపుకున్న…

నేను నిత్యాన్వేషిని!

రచన: వసంతరావు నాగులవంచ గుళ్ళు గోపురాలు దండిగా దర్శించాను మసీదులు చర్చ్ లలో ప్రార్థనలు చేశాను తీర్థ యాత్రలు చేసి తిప్పలెన్నో పడ్డాను నాకు దేవుడెక్కడా మచ్చుకు…

దీపపు వ్యక్తిత్వం

రచన: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. దీపపు దివ్యవ్యక్తిత్వం కొడిగడుతోంది దీపం దైవపుఒడి చేరుతోంది,పాపం. వేకువతో సమానంగా వెలుగులను పంచాలనే ప్రయత్నంలోనే ప్రతిక్షణం జీవించి, చీకటితెరలను తన శాయశక్తులా…

కాలంపై నా కలం.

రచన: మణి కాలమా ! ఓ గమనమా!! అలసట, ఆకలి ఎరుగని, వార్దక్యం లేని ఓ సొగసరి, వివిధ ప్రమాణాలు ఉన్నా, నీ ప్రయాణంలో ఏ మార్పూ…

జీవిత గమనం

రచన: చందు కె శేఖర్ నిదుర పోదామంటే నిదుర రాదాయే తెల్లవారిందంటే టెన్షన్ మొదలాయే వ్యాయామానికి వేళ సరిపోదాయే పూజకు సమయంలేక దండమాయే ఆఫిసుకి ఉరుకులు పరుగులాయే…

మేటి ఆచారం

రచన: ఎ.బి.వి. నాగేశ్వరరావు దురాచారాల దురాగతాలు, సాంప్రదాయాల సంకెళ్ళు, కట్టుబాట్లు, వివక్షలు, ఆంక్షలు, అణచివేతలు, – వెరసి… యుగాలుగ నియంత్రిస్తున్నాయి నాతిని- ఒడిదుడుకుల ఒడిలో, సర్దుబాటు ధోరణిలో-…

నాడు-నేడు

రచన: సాహితి నేడు నటన ఒక అవసరం లౌక్యం ఒక అందం స్వార్ధం ఒక కళ వంచన ఒక వల నాడు మాట ఒక ధర్మం నిజం…